Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

LKC naujienos

Daugiau naujienų

Kino industrijos naujienos

Daugiau naujienų

Finansavimo kalendorius

  Sausis - Kovas Balandis - Birželis Liepa - Rugsėjis Spalis - Gruodis Konkursų skaičius
Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas 1     1 2
Nacionalinių filmų platinimo projektų finansavimas

Paraiška turi būti pateikta LKC ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki pirmosios filmo ar trumpametražių filmų programos rodymo dienos, nurodytos su paraiška teikiamuose dokumentuose, laikantis šių terminų:

 

- projektų, kurių planuojamas įgyvendinimo pradžios terminas yra numatytas einamaisiais kalendoriniais metais, o projekto įgyvendinimo pabaigos terminas numatytas ateinančiais kalendoriniais metais, bet ne vėlesnis nei ateinančių kalendorinių metų vasario 20 d., paraiškos gali būti teikiamos iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 20 d.;

 

- projektų, kurių planuojamas įgyvendinimo pradžios ir įgyvendinimo pabaigos terminas yra einamaisiais kalendoriniais metais, paraiškos gali būti teikiamos iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d.;

 

- projektų, kurių planuojamas įgyvendinimo pradžios terminas numatomas ateinančiais kalendoriniais metais, o projekto įgyvendinimo pabaigos terminas numatomas ateinančiais kalendoriniais metais, bet ne vėlesnis nei ateinančių kalendorinių metų vasario 20 d., paraiškos gali būti teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Nacionalinių filmų sklaidos užsienyje finansavimas

Iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d. tų filmų sklaidos užsienyje projektų, kurių filmo ar filmo projekto pristatymas renginyje numatomas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų lapkričio 30 d.;

 

Iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. tų filmų sklaidos užsienyje projektų, kurių filmo ar filmo projekto pristatymas renginyje numatomas nuo kalendorinių metų gruodžio 1 d. iki sekančių kalendorinių metų sausio 15 d.

Kino kultūros sklaidos projektų finansavimas 1 (tęstiniai kino festivaliai)     1 (kino kultūros sklaidos projektai, išskyrus tęstinius festivalius) 2
Kino edukacinės stipendijos skyrimas nuolat, visus metus (paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau nei likus 13 darbo dienų iki renginio pradžios, nurodytos kvietime į atitinkamą profesinio meistriškumo renginį)

Kino individualios stipendijos skyrimas

      1

1

 

Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“ valstybinis bendrasis finansavimas 1        

Kvietimai industrijai

Šiuo metu kvietimų kino kūrėjams nėra.

Visi kvietimai

Bendradarbiavimas

 • European Audiovisual Observatory
 • Kūrybiška europa MEDIA
 • European film agencies
 • Baltic sea docs
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
 • Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA
 • Cineuropa
 • Film New Europe
 • EKRAN
 • European Film Promotion
 • EDN - European Documentary Network
 • Lietuvos kultūros taryba
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • European Film Awards
 • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
 • Agata
 • Latga
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata