Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurių viena iš pagrindinių veiklos sričių yra filmų gamyba, išskyrus televizijos programų transliuotojus. Paraiškas dėl finansavimo teikiantys juridiniai asmenys turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (juridinis asmuo) privalo būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys ar dukterinė bendrovė, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Vadovaujantis taisyklėmis gali būti finansuojami šių kategorijų projektai:

1. animacinio ilgametražio filmo gamybos darbai;

2. animacinio kelių dalių filmo gamybos darbai;

3. animacinio trumpametražio filmo gamybos darbai;

4. debiutinio filmo gamybos darbai;

5. dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbai;

6. dokumentinio kelių dalių filmo gamybos darbai;

7. dokumentinio trumpametražio filmo gamybos darbai;

8. interaktyvaus filmo gamybos darbai;

9. mažumos bendros filmo gamybos darbai;

10. mikrobiudžeto vaidybinio filmo gamybos darbai;

11. pirmojo trumpametražio filmo gamybos darbai;

12. televizinio dokumentinio filmo gamybos darbai;

13. vaidybinio ilgametražio filmo gamybos darbai;

14. vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono gamybos darbai;

15. vaidybinio trumpametražio filmo gamybos darbai;

16. vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbai;

17. animacinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbai;

18. animacinio ilgametražio filmo vystymo darbai;

19. animacinio kelių dalių filmo vystymo darbai;

20. animacinio trumpametražio filmo vystymo darbai;

21. dokumentinio ilgametražio filmo vystymo darbai;

22. dokumentinio kelių dalių filmo vystymo darbai;

23. dokumentinio trumpametražio filmo vystymo darbai;

24. interaktyvus filmo vystymo darbai;

25. vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbai;

26. vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbai;

27. didelio biudžeto filmo gamybos darbai.

 

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse apibrėžta, kad valstybinis finansavimas filmo gamybos projektams negali viršyti 50 proc.; bendros filmo gamybos projektams – 60 proc.; bendros filmų gamybos projektams, kurie atitinka sudėtingo

filmo kriterijus, įgyvendinti gali būti skiriama iki 75 proc. nuo bendro filmo biudžeto; bendros filmo gamybos projektams, kai dalyvauja filmų gamintojai iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto sąraše nurodytų besivystančių šalių – 75 proc. Sudėtingo filmo gamybos projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. nuo bendro filmo biudžeto. Filmo parengiamųjų darbų projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto parengiamųjų darbų sąnaudų bendros sumos.

Filmo gamybos projekto vykdytojas gali ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje. Mažumos bendros filmo gamybos projekto vykdytojas gali ne daugiau nei 5 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata