Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų gamyba. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti filmų gamybos veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (atitiktis patikrinama pagal individualios filmų gamybos veiklos įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą).

Vadovaujantis taisyklėmis gali būti finansuojami šių kategorijų projektai:

 1. vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
 2. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
 3. dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
 4. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
 5. animacinio ilgametražio filmo gamyba;
 6. animacinio trumpametražio filmo gamyba;
 7. animacinio kelių dalių filmo gamyba;
 8. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
 9. debiutinio filmo gamyba;
 10. mikrobiudžeto vaidybinio filmo gamyba;
 11. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
 12. televizinio vaidybinio filmo gamyba;
 13. interaktyvaus kino projekto vystymo darbai ir gamyba;
 14. mažumos bendra gamyba;
 15. tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba;
 16. filmo parengiamieji darbai:
  1. filmo scenarijaus kūrimo darbai;
  2. filmo vystymo darbai.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse apibrėžta, kad valstybinis finansavimas filmo gamybos projektams negali viršyti 50 proc., bendros filmo gamybos projektams – 60 proc., bendros filmo gamybos projektams, kai dalyvauja filmų gamintojai iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto sąraše nurodytų besivystančių šalių – 75 proc. Sudėtingo filmo gamybos projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. nuo bendro filmo biudžeto. Filmo parengiamųjų darbų projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto parengiamųjų darbų sąnaudų bendros sumos.

Filmo gamybos projekto vykdytojas gali ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje. Mažumos bendros gamybos projekto vykdytojas privalo visą LKC skirtą finansavimą išleisti Lietuvoje.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata