Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Filmų platinimo projektų finansavimas

Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Paraiškas dėl finansavimo gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (juridinis asmuo) privalo būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys ar dukterinė bendrovė, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos (EVRK kodas 59.11) ar filmų platinimo (EVRK kodas 59.13) veiklą pagal pažymą.

Paraiškos priimamos ilgametražių vaidybinių, dokumentinių ar animacinių filmų ar trumpametražių filmų programos platinimo Lietuvos kino teatruose, kino salėse, SVOD ar TVOD užsakomųjų vaizdo paslaugų platformos programoje, be apribojimų pasiekiamoje vartotojams Lietuvoje, arba interaktyvaus filmo platinimo Lietuvoje ar užsakomųjų vaizdo paslaugų platformos programoje, be apribojimų pasiekiamoje vartotojams Lietuvoje.

Projektai finansuojami ne konkurso būdu.

Filmų platinimo projektų paraiškos priimamos nuolat, laikantis šių sąlygų:

Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų lapkričio 1 dienos. Tokiu atveju, LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraiška turi būti pateikta ne vėliau nei likus 20 darbo dienų iki pirmosios filmo ar trumpametražių filmų programos rodymo dienos, nurodytos prie paraiškos pridėtuose dokumentuose.

Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas numatytas ateinančiais biudžetiniais metais, bet ne vėlesnis nei ateinančių biudžetinių metų vasario 20 d., paraiškos gali būti teikiamos ir po lapkričio 1 d. Tokiu atveju, LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraiška turi būti pateikta ne vėliau nei likus 20 darbo dienų iki pirmosios filmo ar trumpametražių filmų programos rodymo dienos, nurodytos prie paraiškos pridėtuose dokumentuose.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai LKC pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, teikiama tik elektroniniu paštu adresu info@lkc.lt

Daugiau informacijos: Audrius Kuprevičius, tel. +370 650 66873, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata