Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Saugi aplinka kino industrijoje

Kur kreiptis patyrus nepageidaujamą elgesį?

Lietuvos Respublikos įstatymai gina asmenis nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo darbo vietoje. Todėl jeigu asmuo patyrė (arba mano, kad patyrė) nepageidaujamą elgesį dėl savo lyties, amžiaus, negalios, tautybės ir kitų asmens tapatybės bruožų, o taip pat seksualinį priekabiavimą – apie tokį elgesį turėtų pranešti savo vadovui (-ei), darbdaviui (-ei), kitam įgaliotam asmeniui. Jei yra saugu ir turite galimybę – aiškiai pasakykite priekabiaujančiam asmeniui, kad toks elgesys jums yra nepriimtinas ir nemalonus.

Nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo nukentėjusiam asmeniui patartina:

  • užrašyti bei fiksuoti, kokiu būdu ir kaip dažnai prie jo(s) priekabiaujama. Vesti dienoraštį;
  • saugoti visus galimus priekabiavimo įrodymus: žinutes, laiškelius, el. laiškus, susirašinėjimus, garso / vaizdo įrašus ir pan.;
  • fiksuoti skambučių laiką;
  • susisiekti su tiesioginiu viršininku ir (arba) priekabiautojo viršininku ar aukštesne vadovybe, jeigu seksualiai priekabiauja tiesioginis vadovas, ir paprašyti ištirti atvejį, taip pat išreikšti norą žinoti, kokių veiksmų jie ketina imtis;
  • netylėti ir papasakoti apie patiriamą elgesį kitiems kolegoms, artimiesiems;
  • kaupti medicinines pažymas, jei dėl patiriamo elgesio buvo kreiptasi į psichinės sveikatos specialistus, gydytojus. Tai gali tapti labai svariais įrodymais, siekiant įrodyti priekabiavimą.

Jei vadovaujantys asmenys nesiima veiksmų sustabdyti priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą arba priemonės, kurių imamasi, yra neveiksmingos, kriepkitės į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą: tel. +370 706 63899, el. p. lygybe@lygybe.lt, www.lygybe.lt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistai gali patarti, kaip elgtis, kokių priemonių imtis, kokius faktus užfiksuoti, kaip pateikti skundą.

Svarbu žinoti, kad skundą Lygių galimybių kontrolieriui galima pateikti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu: lygybe.lt

Skiltis parengta bendradarbiaujant su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata