Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Saugi aplinka kino industrijoje

Lietuvos kino centro žingsniai kuriant saugesnę darbo aplinką

2020

PRADEDA VEIKTI SAUGIOS DARBO APLINKOS INFORMACINĖ RUBRIKA
Lietuvos kino centro puslapyje pradeda veikti informaciją apie seksualinį priekabiavimą kino industrijai susisteminanti skiltis. Rubrikoje galima rasti informaciją, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą, kur kreiptis jį patyrus. Taip pat pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai.
MOKYMAI
Atlikę pirmuosius žingsnius ir įvertinę Jūsų atsiliepimus, svarbia misija laikome švietimą šia tema – tik žinodami apie problemą, jos paplitimą, kalbėdami apie ją ir nuolat primindami galimus jos sprendimo būdus, galime palengva keisti pažiūras ir gerinti esamą padėtį.

Padedant šios srities specialistams(-ėms) 2020 m. planuojama organizuoti dvi mokymų sesijas kino industrijos profesionalams.

1) Kviečiame į mokymus „Seksualinio priekabiavimo prevencija ir saugios darbo aplinkos kūrimas kino industrijoje“, kurie vyko 2020 m. liepos 21 d.
2) Kviečiame į mokymus „Seksualinio priekabiavimo prevencija Lietuvos kino industrijoje: matyti, žinoti, veikti“, kurie vyks š. m. (renginys atšauktas dėl šalyje paskelbto karantino)


2019

ĮGYVENDINTAS SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS KINO INDUSTRIJOJE PROJEKTAS IR ATLIKTAS ŠIO ELGESIO PAPLITIMO INDUSTRIJOJE TYRIMAS
Lietuvos kino centras kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Lietuvos žmogaus teisių centru įgyvendino seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projektą. Jis vyko keliais etapais:

  1. anoniminės apklausos būdu buvo surinkta informaciją apie seksualinio priekabiavimo paplitimą ir atpažinimą kino industrijoje
  2. remiantis apibendrintais apklausos rezultatais, surengti mokymai režisieriams ir prodiuseriams apie seksualinio priekabiavimo atpažinimą ir galimas priemones seksualinio priekabiavimo netoleruojančios kūrybinės ir darbinės aplinkos kūrimui kino industrijoje. Mokymus įgyvendino Lygių galimybių plėtros cento ir Lietuvos žmogaus teisių centro specialistai,
  3. remiantis apklausos duomenimis ir mokymų rezultatais, organizacijos pateikė rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, kurių galėtų imtis Lietuvos kino centras, užtikrinant, kad kino industrija būtų saugesnė aplinka visiems joje dalyvaujantiems asmenims.

Susipažinti su tyrimu ir rekomendacijomis kino industrijai galite čia:

Apklausos apie seksualinį priekabiavimą kino industrijos dalyviams rezultatai.

Rekomendacijos dėl seksualinio priekabiavimo prevencijos Lietuvos kino centrui ir kino industrijos atstovams.


2018

PATEIKTOS PIRMOSIOS REKOMENDACIJOS KINO INDUSTRIJAI DĖL ABIPUSE PAGARBA GRINDŽIAMOS DARBO APLINKOS
Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis nustatomi šalių abipusiai įsipareigojimai dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo. Tuo siekiama, kad visi industrijos dalyviai, o visų pirma tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos, kurioje nebūtų seksualinio priekabiavimo ar diskriminacijos, užtikrinimą.

Susipažinkite su rekomendacijomis

 

KIEKVIENAS KINO PROJEKTO VYKDYTOJAS VALSTYBINIO FINANSAVIMO SUTARTYJE ĮSIPAREIGOJA „UŽTIKRINTI ORIĄ IR PAGARBIĄ DARBO APLINKĄ“
Nuo 2018 m. lapkričio Lietuvos kino centro pasirašomose filmų parengiamųjų ir gamybos darbų bei kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo sutartyse įtrauktas punktas, įpareigojantis kino projekto vykdytoją „užtikrinti orią ir pagarbią darbo aplinką, suteikti visiems jam atsakingiems ir (arba) jo samdomiems asmenims lygias teises ir galimybes nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos, užtikrinti, kad visi Vykdytojo samdomi asmenys filmavimo aikštelėje ir už jos ribų kuriant Filmą nepatirtų jokio priekabiavimo ir diskriminacijos, laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo“.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata