Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Filmų sklaidos užsienyje finansavimas

Filmų sklaidos užsienyje projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Paraiškos priimamos užbaigtų  filmų  ir filmų projektų pristatymui užsienio kino industrijos renginiuose.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie yra filmo sklaidos užsienyje projekto paraiškoje įvardinto užbaigto filmo gamintojai arba gamina ar ketina gaminti filmo sklaidos projekto paraiškoje įvardintą filmo projektą.

Paraiškas dėl finansavimo teikiantys juridiniai asmenys turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11).

Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 80 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos.

Filmų sklaidos užsienyje projektų paraiškos priimamos:

  • iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d. tų filmų sklaidos užsienyje projektų, kurių filmo ar filmo projekto pristatymas renginyje numatomas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų lapkričio 30 d.;
  • iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. tų filmų sklaidos užsienyje projektų, kurių filmo ar filmo projekto pristatymas renginyje numatomas nuo kalendorinių metų gruodžio 1 d. iki sekančių kalendorinių metų sausio 15 d.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt

 

 

Daugiau informacijos: Kamilė Bitvinskaitė, tel. +370 677 21 348, el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata