Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Filmų sklaidos užsienyje finansavimas

Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Paraiškos priimamos užbaigtų  filmų  ir filmų projektų pristatymui užsienio kino industrijos renginiuose.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie yra filmo sklaidos projekto paraiškoje įvardinto užbaigto filmo gamintojai arba gamina ar ketina gaminti filmo sklaidos projekto paraiškoje įvardintą filmo projektą.

Paraiškas dėl finansavimo teikiantys juridiniai asmenys turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11).

Galima didžiausia projekto finansavimo suma – 20 000 EUR. Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos.

Vienoje paraiškoje gali būti prašoma finansavimo dalyvavimui tik viename renginyje.

Filmų sklaidos projektų paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos. LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraiška (toliau – paraiška) turi būti pateikta ne vėliau nei likus 13 darbo dienų iki renginio pradžios arba filmo ar filmo projekto pristatymo datos, nurodytos prie paraiškos privalomai pridedamame kvietime į renginį.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

 

Daugiau informacijos: Kamilė Bitvinskaitė, tel. +370 677 21 348, el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata