Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas

Originalios filmo medžiagos perdavimas valstybės archyvams

Jeigu nacionaliniam filmui gaminti buvo skirtas valstybinis finansavimas, filmo gamintojas privalo perduoti saugoti originalią filmo medžiagą valstybės archyvams. Jeigu nacionalinis filmas buvo pagamintas tik iš privačių lėšų, originalios filmo medžiagos saugojimo ir panaudojimo tvarka nustatoma filmo gamintojo ir valstybės archyvų sutartyje. Bendros filmo gamybos originali filmo medžiagą gali būti saugojama kitos sutarties šalies, jeigu tai yra numatyta bendros filmo gamybos sutartyje.

Originalią nacionalinio filmo medžiagą valstybės archyvams filmo gamintojas privalo perduoti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nacionalinio filmo įregistravimo Filmų registre dienos. Originalią nacionalinio filmo medžiagą sunaikinti draudžiama. Originali nacionalinių filmų medžiaga kaip nacionalinis turtas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Originalios nacionalinių filmų medžiagos perdavimo valstybės archyvams tvarka ir formatai nustatyti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintame Originalios nacionalinių filmų medžiagos perdavimo valstybės archyvams tvarkos apraše.

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-87 „Dėl originalios nacionalinių filmų medžiagos perdavimo valstybės archyvams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kontaktai:
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
O. Milašiaus g. 21,
10102 Vilnius
Tel. (8 5) 247 7823, (8 5) 247 7829
Faks. (8 5) 276 5318
El. paštas: lcva@archyvai.lt, n.gubanovas@archyvai.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata