Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

1. Kokie finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai laikomi tinkamais, patvirtinantys faktiškai skirtą finansavimą

Tinkami finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai, patvirtinantys jau faktiškai skirtą viešąjį finansavimą yra abiejų sutarties šalių tinkamai pasirašytos sutartys arba raštai patvirtinantis sprendimą skirti lėšas, atitinkantys Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių 15-17 punktuose nustatytus reikalavimus. Tinkami finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai, patvirtinantys privačių juridinių arba fizinių asmenų jau faktiškai skirtą filmo gamybos darbų finansavimą yra abiejų sutarties šalių tinkamai pasirašytos sutartys, atitinkančios Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų) valstybinio finansavimo taisyklių 15-17 punktuose nustatytus reikalavimus.  

2. Kokie finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai laikomi tinkamais, patvirtinantys įsipareigojimą suteikti finansavimą

Tinkami finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai, patvirtinantys įsipareigojimą suteikti filmo gamybos darbų finansavimą, yra abiejų sutarties šalių tinkamai pasirašytos preliminarios sutartys arba tai patvirtinantys raštai, kurie atitinka Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių 15-17 punktuose nustatytus reikalavimus. 

3. Kaip yra ekspertų vertinami režisieriaus, scenarijaus autoriaus ar prodiuserio kompetencijos, jei jų yra daugiau nei vienas?

Jei projekto paraiškoje nurodyti keli režisieriai, scenarijaus autoriai  ar prodiuseriai, jų kompetencijas ekspertai vertina bendru suvestiniu balu.

4. Ar gavus individualią stipendiją scenarijaus kūrimo darbams galima teikti to pačio filmo scenarijaus kūrimo darbų paraišką

Gavus individualią stipendiją scenarijaus kūrimo darbams, to pačio filmo scenarijaus kūrimo darbų paraišką teikti negalima.

5. Nuo ko skaičiuojamas filmo gamybai suteikto arba įsipareigojamo suteikti finansavimo procentas?

Filmo gamybai suteikto arba įsipareigojamo suteikti finansavimo procentas skaičiuojamas nuo bendro projekto biudžeto ar bendro filmo projekto biudžeto, kuris yra filmo gamybos darbų finansavimui numatyta bendra suma, nurodyta projekto paraiškos finansavimo plane. 

6. Kokios projekto vykdymo išlaidos laikomos išleistos Lietuvoje?

Projekto vykdymo išlaidos laikomos išleistos Lietuvoje, jei šios išlaidos patirtos apmokant už prekes ar paslaugas Lietuvoje registruotam mokesčių mokėtojui (fiziniam ar juridiniam asmeniui).

7. Kaip sužinoti, ar įmonė yra perkančioji organizacija?

Perkančiosios organizacijos statusą atitinka juridiniai asmenys, kai jie atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 d. apibrėžtą sąvoką. 

8. Kokie yra tinkami dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo susitarimus vykdyti projektą su paraiškoje nurodytais fiziniais asmenimis?

Tinkamais dokumentais, patvirtinančiais pareiškėjo susitarimus vykdyti projektą su paraiškoje nurodytais fiziniais asmenimis yra abiejų sutarties šalių tinkamai pasirašytos sutartys arba vienašališkas fizinio asmens tinkamai pasirašytas dokumentas (sutikimas), kuriame yra nurodomas asmens vardas pavardė, pareiškėjo ir filmo pavadinimas bei projekte numatoma fizinio asmens veikla. 

9. Ar studijų tikslais filmą sukūręs režisierius gali teikti pirmojo trumpametražio filmo gamybos darbų finansavimo paraišką?

Studijų tikslais filmą sukūręs režisierius gali teikti pirmojo trumpametražio filmo gamybos darbų finansavimo paraišką.

10. Ar teikiant paraišką debiutinio vaidybinio filmo gamybos darbų finansavimui režisieriaus turi būti sukūręs vaidybinį trumpametražį filmą?

Teikiant paraišką debiutinio vaidybinio filmo gamybos finansavimui režisierius turi būti sukūręs bet kokios rūšies (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar  interaktyvus) trumpametražį filmą. 

11. Ar galima teikti vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono gamybos darbų paraišką ne pirmo sezono gamybos darbams?

Galima teikti vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono gamybos darbų paraišką ne pirmo sezono gamybos darbams, jei paraiškoje nurodyto vaidybinio kelių dalių filmo bet kurio sezono gamybos darbų finansavimui nebuvo skirtas valstybinis finansavimas. 

12. Kokią paraiškos sąmatos formą reikia pildyti teikiant paraišką interaktyvaus filmo vystymo arba gamybos darbų valstybiniam finansavimui?

Teikiant paraiška interaktyvaus filmo vystymo darbų valstybiniam finansavimui reikia pildyti filmo vystymo darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos formą. 

Teikiant paraišką interaktyvaus filmo gamybos darbų valstybiniam finansavimui, reikia pildyti sąmatos formą,  atsižvelgiant į interaktyvaus filmo rūšį. Jei interaktyvus filmas yra vaidybinis arba dokumentinis, pildoma vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma, jei interaktyvus filmas yra animacinis – pildoma animacinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma. 

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata