Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Kino paveldas

Leidimų naudoti kino klasikos filmus išdavimas

2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo ir administruoja leidimų juos ar jų dalis naudoti išdavimo tvarką.

Atsižvelgiant į išaugusį paveldinių filmų demonstravimo poreikį, nuo  2018 m. Lietuvos kino centras suteikia leidimus rodyti kino klasikos filmus ar naudoti jų dalis ne tik nekomerciniais, bet ir komerciniais tikslais, sudarant galimybę dar platesnei kino paveldo sklaidai Lietuvoje (pristatyti retrospektyvas festivaliuose, padidinti seansų skaičių kino teatruose regionuose ir kt.). Skaitmeninės restauruotų filmų kopijos skolinamos, suderinus su Lietuvos kino centru ir gavus leidimą rodyti filmą.

Susipažinkite su leidimų rūšimis ir jų suteikimo procedūra, susijusių dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka:

Leidimų naudoti klasikos filmus suteikimo tvarkos aprašas 


Leidimo suteikimo procedūra:
Pareiškėjas pateikia Lietuvos kino centrui laisvos formos prašymą suteikti leidimą, kuriame privalo būti nurodyta filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti:

  • pavadinimas (-ai), rūšis (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar kt.) ir sukūrimo metai;
  • režisieriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s);
  • panaudojimo būdas(-ai), data (-os), vieta (-os) bei panaudojimo periodiškumas (vienkartinis, daugkartinis).

Prašymai Lietuvos kino centrui siunčiami paštu, pristatomi į Lietuvos kino centrą asmeniškai arba elektroniniu paštu: info@lkc.lt

Prašymas panaudoti filmą nekomerciniais tikslais išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateikto prašymo gavimo dienos.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo dienas), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu atveju atitinkami Lietuvos kino centro kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų.

Kainoraštis

Planuojant komercinį kino filmų panaudojimą skaitmeninės kopijos gali būti skolinamos, suderinus su Lietuvos kino centru ir gavus leidimą naudoti filmą pagal bendrąją leidimo suteikimo tvarką.

Kainoraštis (atnaujintas 2021 04 13)


Komercinio rodymo atveju kartu su prašymu naudoti filmą pateikite įmonės rekvizitus, kuriais bus išrašoma sąskaita faktūra. Leidimas naudoti filmą išduodamas tik perdavus dokumentą, patvirtinantį atitinkamo kainoraštyje nurodyto įkainio sumokėjimą į Lietuvos kino centro banko sąskaitą.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo dienas), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu atveju atitinkami Lietuvos kino centro kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų.

Daugiau informacijos: Eglė Šinkūnaitė, tel. +370 657 01499, el. p. e.sinkunaite@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata