Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Saugi aplinka kino industrijoje

Geroji kino industrijos praktika

Kviečiame kino gamybos kompanijas prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo ir dalintis gerąja patirtimi su kitais industrijos dalyviais. Pateikiame egzistuojančius pavyzdžius ir rekomendacijas Jūsų projektams.

KOMANDOS TARPUSAVIO MEMORANDUMAS (VšĮ „Naratyvas“)

„Komandos tarpusavio supratimo memorandumą“ VšĮ „Naratyvas“ užsakymu sukūrė prodiuseris Romas Zabarauskas ir advokatė Jovita Gabnienė. Išbandytas vaidybinio ilgametražio filmo „Advokatas“ aikštelėje (2019), aktorių ir filmo komandos narių pasirašytas dokumentas siekė išvengti nesusipratimų, skatino pasitikėjimu, atvirumu ir pagarba grįstą bendravimo kultūrą, padėjo operatyviai spręsti kylančias problemas ir efektyviai valdyti įtemptas situacijas.

Memorandumo kūrėjai kviečia visus norinčius pasinaudoti sukurtu pavyzdžiu, tačiau skatina perkurti ir kaskart atnaujinti šį susitarimą savaip, įvertinus savo pačių aplinkybes bei galimybes.

„Komandos tarpusavio supratimo memorandumas“

 

2021 metais VšĮ „Naratyvas“ užsakymu prodiuseris Romas Zabarauskas ir advokatė Jovita Gabnienė parengė atnaujintas memorandumo versijas. 

„Komandos tarpusavio supratimo memorandumas 2021“


„Komandos tarpusavio supratimo memorandumas 2021“(anglų kalba)
 

Kontaktai:
Romas Zabarauskas
theosarapo@gmail.com

Advokatė Jovita Gabnienė
GABNYS.GABNIENĖ advokatų kontora
jovita.gabniene@gabnys.com
+370 64041023

 

LIETUVOS KINO CENTRO REKOMENDACIJOS KINO INDUSTRIJAI DĖL ABIPUSE PAGARBA GRINDŽIAMOS DARBO APLINKOS

Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis nustatomi šalių abipusiai įsipareigojimai dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo. Tuo siekiama, kad visi industrijos dalyviai, o visų pirma tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos, kurioje nebūtų seksualinio priekabiavimo ar diskriminacijos, užtikrinimą.

Susipažinkite su rekomendacijomis

 

NEPRIKLAUSOMŲ PRODIUSERIŲ ASOCIACIJOS REKOMENDACIJOS KINO INDUSTRIJAI DĖL ABIPUSE PAGARBA GRINDŽIAMOS DARBO APLINKOS

Atsižvelgiant į Lygių galiymbių plėtros centro ir Lietuvos žmogaus teisių centro pateiktas rekomendacijas prodiuseriams, Nepriklausomų prodiuserių asociacijos (NPA) valdyba, parengė šias seksualinio priekabiavimo rekomendacijas, kuriose nurodomos:

  • Pagrindinės priemonės seksualiniam priekabiavimui užkirsti;
  • Žingsniai prieš pradedant projektą ar gamybos proceso pradžioje;
  • Pranešimų apie seksualinį priekabiavimą tvarka;
  • Rekomendacijos kaip spręsti konkrečią situaciją.

Susipažinkite su rekomendacijomis.

Galite pasidalinti savo pavyzdžiu? Susisiekime el. p. info@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata