Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Pelno mokesčio lengvata kino gamybai

Ekspertų komisija

Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisija vertina filmų, kuriems prašoma išduoti filmą kvalifikuojančią pažymą, atitiktį Tvarkos apraše nurodytiems kultūrinio turinio vertinimo kriterijams, pagal pateiktą paraišką ir filmo scenarijų arba filmo scenarijaus traktuotę, teikia išvadas dėl filmų atitikties kultūrinio turinio vertinimo kriterijams, teikia pasiūlymus dėl Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai administravimo. Ekspertų komisiją sudaro 3 nariai. Kandidatai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų patirtį kino srityje. Ekspertai skiriami vienai kadencijai, kurios trukmė yra 2 metai. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos nuostatai nustato Ekspertų komisijos funkcijas ir teises, Ekspertų komisijos sudėtį, sudarymo ir atšaukimo tvarką bei Ekspertų komisijos veiklos organizavimą.

Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisija:

  • Juozas Javaitis
  • Rasa Paukštytė
  • Neringa Kažukauskaitė

2022-04-11 Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos sudėties patvirtinimas

 

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata