Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo „Kūrybiška Europa MEDIA“ bendrasis valstybinis finansavimas

Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „MEDIA“ valstybinio bendrojo finansavimo tikslas – skatinti Lietuvos kino industrijos tarptautiškumą dalyvaujant ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „MEDIA“.

Reikalavimai pareiškėjams

Finansavimą pagal teikiamas paraiškas projektų finansavimui gauti gali juridiniai arba savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

  • lėšų mokėjimo metu įsteigimo, įregistravimo vieta turi būti Lietuvos Respublika;

  • užsiimantys kultūrine veikla; 

  • ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „MEDIA“ finansuojamų projektų, kurie yra užsitikrinę paramą per vieną iš šių finansavimo programų: ES programos „Kūrybiška Europa 2014-2020” paprogramės „MEDIA“ finansavimo programą „Europietiškų vaizdo žaidimų vystymas“ arba „Kūrybiška Europa 2021-2027 m.” paprogramės „MEDIA“ finansavimo programas „Vaizdo žaidimų ir įtraukiančiojo turinio vystymas“, „Europos festivaliai“, „Europos festivalių tinklai“, „Auditorijos plėtra ir kino edukacija“, „Europos medijų talentų ir įgūdžių puoselėjimas“, „Inovatyvios priemonės ir verslo modeliai“, „Mugės ir tinklaveika“, „Užsakomųjų vaizdo paslaugų platformų tinklai ir operatoriai“, „Europietiškų filmų platinimas“ ir dėl projekto įgyvendinimo yra pasirašę projekto teikimo ir vykdymo laikotarpiui galiojančią sutartį su Europos Komisija arba gavę sprendimą iš Europos Komisijos dėl finansavimo veiklai skyrimo, koordinatoriai arba partneriai.

Finansavimo intensyvumas ir dydis

Projektams, kurie yra užsitikrinę Europos Sąjungos paramą per vieną iš šių ES programų „Kūrybiška Europa 2014-2020” ir „Kūrybiška Europa 2021-2027 m.” paprogramių „MEDIA“ finansavimo programų: „Europietiškų vaizdo žaidimų vystymas“, „Vaizdo žaidimų ir įtraukiančiojo turinio vystymas“, „Europos festivalių tinklai“, „Auditorijos plėtra ir kino edukacija“, „Europos medijų talentų ir įgūdžių puoselėjimas“, „Inovatyvios priemonės ir verslo modeliai“, „Mugės ir tinklaveika“, „Užsakomųjų vaizdo paslaugų platformų tinklai ir operatoriai“, „Europietiškų filmų platinimas“:

  • finansuojama iki 80 procentų ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „MEDIA“ projekto koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo;
  • finansuojama iki 60 procentų ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „MEDIA“ projekto partnerio išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.

Projektams, kurie yra užsitikrinę Europos Sąjungos paramą per ES programos „Kūrybiška Europa 2021-2027 m.” paprogramę „MEDIA“ finansavimo programą „Europos festivaliai“, finansuojama iki 80 procentų ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „MEDIA“ projekto koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. Finansuojama suma negali viršyti ES suteikiamos paramos dydžio.

Vienam projektui finansuoti skiriama bendra suma negali būti didesnė kaip 100 000 Eur suma.

Skelbimas apie paraiškų teikimą ir paraiškų teikimo tvarka

Informacija apie finansavimą bei kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. internetinėje svetainėje www.lkc.lt.

Paraiška ir jos priedai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta elektroniniu parašu, elektroninio pašto adresu info@lkc.lt.

Daugiau informacijos: Austėja Milvydaitė, tel. +370 69423125, el. p. a.milvydaite@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata