Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams

Stipendijų skyrimo tvarka

Individualios stipendijos

Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; dokumentinio kino projekto tiriamajam darbui ir išplėstinei scenarijaus traktuotei rašyti; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.


Paraiškos priimamos kartą per metus, lapkričio mėn. apie jų priėmimo sąlygas paskelbus Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

Edukacinės stipendijos

Edukacinė stipendija skiriama kino kultūros ar meno kūrėjų dalyvavimui veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti mokymų programose. Paraiškos stipendijai gauti priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 13 darbo dienų iki renginio pradžios datos, nurodytos kvietime į atitinkamą profesinio meistriškumo renginį, (išskyrus atvejus, kai oficialus kvietimas dalyvauti renginyje yra gautas vėliau nei 13 darbo dienų iki renginio).


Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-11-04)


Ataskaitą už gautą stipendiją privaloma pateikti per vieną mėnesį nuo stipendijos mokėjimo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo  laikotarpio pabaigos.

Kartu su ataskaita už gautą individualią stipendiją privalomai pateikiami veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (filmo scenarijaus pirmoji versija arba TV dramos serialo pirmos serijos scenarijus, dokumentinio kino projekto tiriamasis darbas ir išplėstinė scenarijaus traktuotė, vykdytų tyrimų medžiaga, sukurto straipsnio (-ių), mokomosios medžiagos ar kitų publikacijų dokumentacija fotografijų, video, tekstų ar kita forma ir pan.).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta elektroniniu parašu.

 

Lietuvos kino centro finansuotų kino projektų ir veiklų viešinimo taisyklės


Daugiau informacijos: Daiva Žekonienė, tel. +370 685 87969, el. p. d.zekoniene@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata