Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Pelno mokesčio lengvata kino gamybai

Paraiškų teikimas ir vertinimas

Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo priimamos visus metus. Paraiškos negali būti teikiamos dėl užbaigto filmo ar jo dalies gamybos. Filmo ar jo dalies gamybos išlaidos, patirtos anksčiau nei 90 dienų iki paraiškos pateikimo (įskaitant ir paraiškos pateikimo dieną), nėra įtraukiamos apskaičiuojant bendrą filmo gamybos išlaidų sumą.

Kartu su paraiškomis teikiami šie privalomi priedai:

  • Dėl vaidybinio filmo gamybos – filmo scenarijus; dėl dokumentinio filmo gamybos – filmo scenarijus arba filmo scenarijaus traktuotė; dėl animacinio filmo gamybos – filmo scenarijus (dėl animacinio ilgametražio filmo gamybos) arba filmo scenarijaus traktuotė (dėl animacinio trumpametražio arba animacinio kelių dalių filmo gamybos) ir filmo scenarijaus vizualizacija;
  • Nustatytos formos filmo finansavimo planas;
  • Nustatytos formos filmo ar jo dalies išlaidų sąmata;
  • Bendros gamybos filmui – bendros filmo gamybos sutarties arba bendros filmo gamybos preliminarios sutarties patvirtinta kopija;
  • Užsakytam filmui – Lietuvos filmo gamintojo sutartis su užsakovu dėl užsakyto filmo ar jo dalies gamybos;

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta paraiška kartu su paraiškos dokumentais pateikiama Lietuvos kino centrui siunčiant elektroninio pašto adresu info@lkc.lt.

Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos nagrinėjimas susideda iš dviejų etapų:

  1. paraiškos ir pridedamų dokumentų patikros, kurią atlieka Lietuvos kino centras;
  2. pateikto filmo ar jo dalies kultūrinio turinio vertinimo, kurį atlieka Ekspertų komisija.

Investicijos pažymos išdavimas investuotojui

Per tris mėnesius nuo filmo gamybos užbaigimo filmo gamintojas Lietuvos kino centrui pateikia:

  • investuotojo (-ų) sutartį, patvirtinančią (-ias) lėšų suteikimą filmo ar jos dalies gamybai;
  • nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtas filmo ar jo dalies gamybos išlaidas tikrinamu laikotarpiu bei filmo ar jo dalies atitikimą filmo gamybos vertinimo kriterijams (Aprašo 29 punktas);
  • banko pavedimo kopiją, kuria patvirtinamas investicijos lėšų gavimas.

Investicijos pažyma išduodama per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo.


Paraiškos dokumentų  formos: 

Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo forma

Filmo finansavimo plano forma

Filmo ar jo dalies gamybos išlaidų sąmatos forma


Audito dokumentai

Audito techninė užduotis

Audito ataskaitos forma

 

Sutarties dokumentai

Sutarties dėl neatlygintino lėšų filmo gamybai suteikimo rekomendacinė forma


Dėmesio! Pagal VMI komentarus, neatlygintinos investicijos lėšos turi būti faktiškai suteiktos Lietuvos filmo gamintojui, iki filmo ar jo dalies gamybos pabaigos, kuri nustatoma pagal auditoriui pateiktus filmo ar jo dalies gamybos išlaidas patvirtinančius dokumentus. Todėl ir sutarties su investuotoju data, ir lėšų pavedimo data turi įeiti į auditoriaus nustatytą gamybos laikotarpį. Taip pat primename, kad Filmo ar jo dalies gamybos išlaidos, patirtos anksčiau nei 90 dienų iki paraiškos pateikimo (įskaitant ir paraiškos pateikimo dieną), nėra įtraukiamos apskaičiuojant bendrą filmo gamybos išlaidų sumą.

Daugiau informacijos: Deimantas Saladžius, tel. +370 658 68822, el. p. d.saladzius@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata