Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas 2024 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursui

2023 spalio 25 d.

Lietuvos kino centras skelbia Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas 2024 metų projektų įgyvendinimui. Kino kultūros sklaidos projektų paraiškų teikimas vykdomas 2023 m. spalio 25 d. – lapkričio 30 d. (imtinai).

Kino kultūros sklaidos projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionalaus kino meno populiarinimui. Šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

  • Lietuvoje rengiami kino kultūros ar meno, kino industrijos renginiai;

  • leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose;

  • Lietuvoje rengiami kino festivaliai;

  • Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis.

Paraiškų teikimo sąlygos

  1. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, kurie turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (juridinis asmuo) privalo būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys ar dukterinė bendrovė, įsteigti Lietuvos Respublikoje. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą, susijusią su renginių organizavimo, leidybos, kino, kultūros, mokymo veiklomis pagal pažymą.

  2. Paraiška ir jos priedai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, elektroninio pašto adresu info@lkc.lt. Paraiška, pateikta pasibaigus LKC nustatytam paraiškų priėmimo terminui ar nepasirašyta saugiu elektroniniu parašu, nesvarstoma.

  3. Vienas pareiškėjas abiem konkursams gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

  4. Kino kultūros sklaidos projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 80 proc. visos projekto vykdymo tinkamų išlaidų sumos: Kino kultūros sklaidos, išskyrus tęstinių kino festivalių, projektams galima projekto finansavimo suma – nuo 2 000 iki 50 000 EUR. Tęstinių kino festivalių projektų bazinė finansavimo dalis apskaičiuojama pagal numatomų pristatyti ilgametražių ir (ar) trumpametražių filmų skaičių.

  5. Projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 EUR, iš LKC lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 EUR.

 

Visus reikalavimus projektams, paraiškų vertinimo procedūrą, projektų finansavimo intensyvumą, dydžius ir kitą svarbią paraiškų rengimo ir teikimo informaciją rasite čia:

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus kino sklaidos koordinatore Kamile Bitvinskaite, , tel. +370 677 21348 , el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt

Numatoma, kad Kino kultūros sklaidos (tęstinių kino festivalių) projektų paraiškų teikimas vyks 2024 m. sausio 2-23 d. (imtinai).

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata