Visos LKC naujienos

Skelbiamas antrasis filmų vaikams ir jaunimui bei filmų istorine tematika scenarijų kūrimo projektų valstybinio finansavimo konkursas

2019 vasario 25 d.

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų vaikams ir jaunimui bei filmų istorine tematika scenarijų kūrimo projektų valstybinio finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – paskatinti kuriamų nacionalinių filmų įvairovę bei užtikrinti kino meno prieinamumą įvairaus amžiaus žiūrovams.

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražio vaidybinio arba ilgametražio animacinio filmo scenarijaus kūrimo darbams finansuoti.Šiam konkursui taikomos Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-396 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų gamyba. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti filmų gamybos veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (atitiktis patikrinama pagal individualios filmų gamybos veiklos įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą).

Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 6000 EUR.  Planuojama paskirstyti finansavimo suma – 30 000 EUR.

Paraiškos kartu su priedais bei pridedamais dokumentais kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu ir pasirašytos saugiu elektroniniu parašu pateikiamos Lietuvos kino centro elektroniniu paštu info@lkc.lt.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 25  d. iki 2019 m. kovo 25 d.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitas formas rasite čia.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, tel. 213 0547, el. p.: g.narimanidze@lkc.lt

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:

Daiva Žekonienė, tel. 213 3692, el. p.: d.zekoniene@lkc.lt

Milda Vakarinaitė, tel. 231 0723, el. p.: m.vakarinaite@lkc.lt

Audrius Kuprevičius, tel. 213 4236, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata