Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Skelbiama ekspertų atranka kino kultūros sklaidos vertinimui

2022 rugsėjo 13 d.

Lietuvos kino centras skelbia ekspertų atrankos konkursą kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkurso paraiškoms vertinti.

5 narių ekspertų komisija sudaroma 2 metams.

Pretendentai į ekspertus turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  2. išmanyti ir sekti Lietuvos kino srities tendencijas;
  3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį su kinu susijusio bendradarbiavimo, projektų (veiklų) rengimo ir (arba) vykdymo patirties, arba kino vertintojo patirties, arba kino filmų platinimo ar programų sudarymo patirties;
  4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Prioritetas teikiamas pretendentams į ekspertus, kurie turi paraiškų vertinimo kultūros srityje patirties.

Ekspertais negali tapti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir dvi kadencijas iš eilės šios projektų vertinimo ekspertų komisijos nariais buvę asmenys, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo dveji metai.

Pretendentai ekspertų atrankos konkursui iki rugsėjo 27 d. turi pateikti laisvos formos gyvenimo ir veiklos, kuri patvirtina pretendento atitiktį nustatytiems reikalavimams, aprašymą el. paštu j.beciene@lkc.lt.

Plačiau apie ekspertų komisijos atranką ir darbą nustato Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas.

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata