Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų viešą atranką

2024 kovo 15 d.

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų viešą atranką, kuri yra vykdoma pagal atnaujintus Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos nuostatus (toliau – nuostatai).

Reikalavimai kandidatams į filmų kultūrinio vertinimo ekspertų komisiją:

  • turi būti nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną nuostatų 1 priede nustatytą požymį;
  • turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį kino srityje.

Visi kandidatai į filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijas turi užpildyti:

  • Kandidato į filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos narius anketą. Šią anketą galite rasti čia;
  • Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją. Šios deklaracijos formą galite rasti čia.

Užpildyta anketa, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti teikiama elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Kandidatai į ekspertų komisijos narius negali būti kino srityje Lietuvoje veikiančių asociacijų vadovais (atitiktis patikrinama pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenis) bei Lietuvos kino tarybos, veikiančios prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, nariais.

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymo projektas dėl ekspertų komisijos personalinės sudėties sudarymo parengiamas Kandidatų į ekspertų komisijas personalinių sudėčių atrankos grupės (toliau – atrankos grupė) sprendimų pagrindu. Atrankos grupė sprendžiant dėl pasirinkimo įtraukti į ekspertų komisijų personalinę sudėtį vadovaujasi nuostatų 17 p. nurodytais prioritetais.

Kandidatų į filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos narius anketos priimamos iki 2024m. balandžio 2 d. (antradienio) imtinai.

Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos nuostatus rasite čia.

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata