Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia 2024 m. parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo pavasario konkursą

2024 kovo 18 d.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurių viena iš pagrindinių veiklos sričių yra filmų gamyba, išskyrus televizijos programų transliuotojus.  

2024 m. pavasario konkursui priimamos šių kategorijų projektų paraiškos: 

 1. animacinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų;  
 2. vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų; 
 3. animacinio ilgametražio filmo vystymo darbų; 
 4. animacinio kelių dalių filmo vystymo darbų; 
 5. animacinio trumpametražio filmo vystymo darbų; 
 6. dokumentinio ilgametražio filmo vystymo darbų; 
 7. dokumentinio kelių dalių filmo vystymo darbų; 
 8. dokumentinio trumpametražio filmo vystymo darbų; 
 9. interaktyvaus filmo vystymo darbų; 
 10. vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų; 
 11. vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbų; 
 12. pirmojo trumpametražio filmo gamybos darbų;  
 13. mažumos bendros filmo gamybos darbų. 

Atkreipiame dėmesį, jog pagal Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. F-1 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų kino valstybinio finansavimo projektams bendrųjų apimčių nustatymo 2024 m.“ 3 punktą, animaciniams tęstiniams filmų gamybos projektams finansuoti vėlesniais metais kino ekspertų komisijų priimtais sprendimais siūloma ir rekomenduojama skirti bendra suma šiuo metu jau sudaro įsakymu nustatytą 40 proc. ribą, todėl į tai bus atsižvelgiama vertinant naujas animacinių tęstinių bendros filmų gamybos projektų paraiškas.    

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB. 

DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiame skelbime nurodytu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienio) imtinai.  

Paraiška, gauta pasibaigus LKC nustatytam paraiškų priėmimo terminui, atmetama. Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo LKC dienos. 

Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitas formas rasite čia

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el.p.: g.narimanidze@lkc.lt

Informaciją apie atskiroms filmų rūšims planuojamas paskirstyti sumas rasite čia.

Konsultacijos paraiškų pildymo klausimais bus vykdomos nuotoliniu būdu nuo kovo 18 d. iki balandžio 18 d. imtinai šiais laikais:

pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14:30 iki 16.30 val.; 

penktadieniais nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. 

Dėl paraiškų pildymo nuotoliniu būdu konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai ir patarėjas: 

Audrius Kuprevičius konsultuoja šių vaidybinių filmų paraiškų pildymo klausimais: vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų, vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų, vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbų, interaktyvaus (vaidybinio) filmo vystymo darbų, pirmojo (vaidybinio) trumpametražio filmo gamybos darbų bei mažumos (vaidybinio) bendros filmo gamybos darbų projektų klausimais, tel. +370 650 66 873, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt. A. Kuprevičius konsultuoja iki balandžio 5 d. imtinai, nuo balandžio 8 d. iki balandžio 18 d. šių kategorijų projektų paraiškų klausimais konsultuoja Daiva Žekonienė.  

Deimantas Saladžius konsultuoja šių dokumentinių filmų paraiškų pildymo klausimais: dokumentinio ilgametražio filmo vystymo darbų, dokumentinio kelių dalių filmo vystymo darbų, dokumentinio trumpametražio filmo vystymo darbų, interaktyvaus (dokumentinio) filmo vystymo darbų, pirmojo (dokumentinio) trumpametražio filmo gamybos darbų bei mažumos (dokumentinio) bendros filmo gamybos darbų projektų klausimais tel. +370 658 68 822, el.p.: d.saladzius@lkc.lt

Daiva Žekonienė konsultuoja šių animacinių filmų paraiškų pildymo klausimais: animacinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų, animacinio ilgametražio filmo vystymo darbų, animacinio kelių dalių filmo vystymo darbų, animacinio trumpametražio filmo vystymo darbų, interaktyvaus (animacinio) filmo vystymo darbų, pirmojo (animacinio) trumpametražio filmo gamybos darbų nei mažumos (animacinio) bendros filmo gamybos darbų projektų klausimais, tel. +370 685 87 969, el. p.: d.zekoniene@lkc.lt

2024 m. balandžio 3 d. nuo 10 iki 12 val. vyks viešos nuotolinės konsultacijos dėl šio konkurso vykdymo ir paraiškų pildymo, kuriose dalyvaus Lietuvos kino centro Filmų gamybos skyriaus atstovai. Susitikimas vyks Zoom platformoje. Konsultacijose dalyvauti turi teisę visi suinteresuoti asmenys. Nuoroda prisijungimui.

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata