Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrai vystomų kino projektų prizui gauti

2023 gruodžio 1 d.

Lietuvos kino centras kviečia teikti paraiškas Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrai vystomų kino projektų prizui gauti. Prizas, kurio tikslas yra paskatinti bendrą Italijos ir Baltijos šalių kino gamybą, įsteigtas įgyvendinant susitarimą tarp Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino institucijų. Prizą sudaro 40 000 eurų, iš kurių 20 000 eurų skiria Italijos Generalinė kino direkcija, 20 000 eurų bendrai skiria Lietuvos kino centras, Latvijos kino centras ir Estijos kino institutas.

Paraiškų vertinimo komisiją sudarys Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių kino institucijų deleguoti atstovai. Komisijos sprendimas dėl nugalėtojo bus paskelbtas Triesto tarptautinio kino festivalio kino industrijos renginio „When East Meets West“ metu 2024 m. sausio mėnesį.

Prizą laimėjusio projekto gamyba turės būti vykdoma kaip Italijos ir bent vienos iš Baltijos šalių bendra gamyba, atitinkanti Europos konvencijos dėl bendros filmų gamybos reikalavimus, o Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje registruota kino gamybos įmonė privalo būti pagrindinis filmo bendragamintojas. Nesilaikant šio reikalavimo, gauta prizo suma turės būti grąžinta.

Bendrai vystomų  Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino projektų prizas buvo aptartas šių metų Tarptautinio Talino kino festivalio metu vykusioje industrinės dalies „Industry@Tallinn & Baltic Event: Italian-Baltic Co-Development“ renginyje. 

Reikalavimai

Komisijos vertinimui bus perduotos tik tos paraiškos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

 • Priimamos ilgametražių animacinių, vaidybinių ir dokumentinių filmų, kurių trukmė yra ne mažiau kaip 60 minutės bei skirtų rodyti kino teatruose, projektų vystymo paraiškos.

 • Projekto vykdytojais turi būti bent viena Italijoje registruota ir bent viena Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje registruota kino gamybos įmonė.

 • Pareiškėjas ir pagrindinis projekto vykdytojas turi būti Lietuvoje registruota įmonė, kurių viena iš pagrindinių veiklos sričių yra filmų gamyba.

 • Konkursui privaloma pateikti lietuvių kalba užpildytą Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu nustatytos formos Paraišką dėl parengiamųjų filmo darbų projekto valstybinio finansavimo.

Prie paraiškos privaloma pateikti:

 • filmo sinopsį anglų kalba (1 psl.);

 • filmo scenarijaus traktuotę lietuvių ir anglų kalbomis (iki 20 psl.);

 • LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos Filmo vystymo darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatą;

 • LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos Parengiamųjų filmo ar gamybos darbų paraiškos finansavimo planą;

 • scenarijaus autoriaus (-ių) kūrybinės veiklos aprašymą ir filmografiją;

 • režisieriaus (-ių) kūrybinės veiklos aprašymą ir filmografiją;

 • pareiškėjo įmonės veiklos aprašymą ir filmografiją;

 • bendrai vystomo projekto sutartyje ar preliminarioje sutarties nurodytos užsienio kino kompanijos (-jų) veiklos aprašymą ir filmografiją;

 • dokumentų, įrodančių suteiktas teises naudoti anksčiau sukurtus kūrinius patvirtintas kopijas;

 • bendrai vystomo projekto sutarties ar preliminarios sutarties patvirtintą kopiją;

 • projekto vizualizaciją (animacinio filmo projektui);

 • esamos projekto vystymo stadijos aprašymas (iki 1 psl.).

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt iki 2024 m. sausio 15 d imtinai.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistas Audrius Kuprevičius, tel. 8 650 66873, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata