Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti

Visos LKC naujienos

Ieškome filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus patarėjo (-os)

2023 rugsėjo 21 d.

Lietuvos kino centras prie komandos kviečia prisijungti filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus patarėją (karjeros valstybės tarnautoją). 

Pareigybės lygmuo: VIII pareigybės lygmuo. Pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Veiklos sritis: dokumentų valdymas, veiklos planavimas. 

Pareigybės specializacija

 • Kino kultūros sklaidos valstybinio finansavimo administravimas.
 • Lietuvos kino centro vykdomų kino edukacijos programų rengimas ir įgyvendinimas.

Funkcijos

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Rengia ir įgyvendina Lietuvos kino centro vykdomas kino edukacijos programas.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su švietimo institucijomis bei kino edukaciją vykdančiomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis.
 • Kaupia informaciją kino edukacijos bei kino kultūros sklaidos srityse, analizuoja LKC veiklą šiose srityse ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo.
 • Rengia Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, Lietuvos kino centro teisės aktų projektus, susijusius su kino kultūros sklaidos valstybinio finansavimo klausimais.
 • Koordinuoja Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo programą: organizuoja konkursus; atlieka paraiškų administracinį vertinimą; administruoja finansavimo sutarčių pasirašymą ir vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Specialieji reikalavimai

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų kryptis – komunikacija, viešasis administravimas, vadyba, kinas arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • Darbo patirties sritis – kultūros ar meno projektų valdymo patirtis, darbo patirtis srityje – 2 metai;
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų, kalbos mokėjimo lygis – B2.

Kompetencijos

Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

 • vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
 • organizuotumas - 4 lygis;
 • patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
 • analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
 • komunikacija - 4 lygis.

Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

 • informacijos valdymas - 4 lygis.

Paraiškos teikiamos iki spalio 5 dienos imtinai.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Daugiau informacijos rasite čia

Daugiau LKC naujienų

Visos LKC naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata