Visos MEDIA naujienos

Europos komisija kviečia teikti paraiškas schemai „Kino teatrai kaip inovatyvios erdvės vietinėms bendruomenėms“

2020 birželio 16 d.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas nr. CNECT/i.3/2020/2738010. Terminas – 2020 m. rugpjūčio 7 d. Europos komisija kviečia kino teatrus teikti paraiškas inovatyvių erdvių vietinėms bendruomenėms kūrimui, ypatingai vietovėse, kuriose yra ribota kino teatrų ir kultūros infrastruktūra bei Covid-19 padarė stiprų poveikį.


Vietiniai kino teatrai atlieka svarbų socialinės integracijos vaidmenį, burdami bendruomenes drauge ir praturtindami kultūrinį gyvenimą. Jie siūlo edukacijos galimybes ir prisideda prie vietinės ekonomikos augimo, būdami traukos vektoriais ilgalaikėje miesto urbanistikos plėtroje. Visgi tam, kad kino teatrų kultūrinis, socialinis ir ekonominis įnašas būtų atstatytas Covid-19 sukeltos krizės, kino rodytojams ir juos supančioms bendruomenėms prireiks naujų sąveikos instrumentų ir verslo modelių.

Skelbdama šį finansavimo konkursą, Europos Komisija tikisi, jog pritraukiant auditoriją į kultūrines erdves, išaugs paklausa geriausiam Europos audiovizualiniam ir kultūriniam turiniui: filmams, koncertams, operai, televizijos serialams ir animacijai, dokumentikai, paveldiniams filmams, trumpo formato bei inovatyviam turiniui, kaip pvz. virtualios realybės kūriniams.

Pirmuoju kvietimu nr. CNECT/I.3/2019/4513255 2 mln. eur biudžetas paskirstytas 5 projektams. Iš viso sulaukta 46 paraiškų, iš 17 ES šalių. Kartu su partnerių organizacijomis, bendras atstovaujamų valstybių skaičius – net 25. Daugiausiai paraiškų sulaukta iš Italijos (26%), Prancūzijos (13%), Kroatijos (10,8%) ir Olandijos (8,6%). Daugiau informacijos apie finansuotus projektus rasite čia.

KVIETIMO TIKSLAI
Šiuo finansavimo veiksmu bus tikrinamos naujų ėjimo į kiną patirčių kūrimas, bei atsižvelgiant į vietinių bendruomenių poreikius, dėmesys bus kreipiamas į:
• Kino patirties permąstymą, siekiant sukurti inovatyvias kultūrines erdves (ypač kino teatrams bendradarbiaujant su VOD platformomis), taip pat atsižvelgiant į pandemijos sukeltų padarinių kontekstą;
• Auditorijos plėtrą ir bendruomenių kūrimą, pasitelkiant interaktyvias patirtis (siūlant platų kultūrinių ir edukacinių veiklų pasirinkimą).

LAUKIAMI REZULTATAI

• Inovatyvių erdvių, kurių dėmesio centre – kino teatrai, sukūrimas, kino teatrams bendradarbiaujant su kitais kultūrinio ir kūrybinio sektorių operatoriais, įskaitant internetines platformas;
• Nauji verslo modeliai, įtraukiantys esamą auditoriją bei pritraukiantys naują (ypač jaunus žmones), siūlantys kokybišką įvairialypį europietišką turinį (audiovizualinį ir kitokį kultūrinį turinį) bei edukacinius užsiėmimus (kino edukacijos, medijų raštingumo);
• Ėjimo į kiną ir kino žiūrėjimo patirties naujovės, skatinančios kurti naujus kultūrinės patirties modelius, ypač ribotą kino teatrų ir kultūrinę infrastruktūrą turinčiose vietovėse, kurioms Covid-19 turėjo itin neigiamą poveikį.
• Parama vietos bendruomenių socialinei ir ekonominei plėtrai, įgyvendinant inovatyvius veiksmus, atsižvelgiant į pandemijos krizės padarinius bei padedant atgaivinti kino patirtį tiek realia, tiek virtualia prasme;
• Sustiprėjęs tarpvalstybinis kino rodytojų (kino teatrų, VOD platformų ir kitų kultūrinių organizacijų) bendradarbiavimas, įskaitant vietoves, turinčias ribotą kino teatrų infrastruktūrą bei stipriai paveiktas pandemijos.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA:

Paraiškas dėl paramos turi būti pateiktos iki rugpjūčio 7 d., 17 val. (Briuselio laiku).

BIUDŽETAS:
Visas kvietimo biudžetas – 1,5 mln. eurų. Finansuojama iki 70% visų tinkamų projekto išlaidų. Šiuo kvietimu tikimasi finansuoti 4–5 projektus, vienam skiriant iki 500 tūkst. eurų.

TINKAMUMO KRITERIJAI

Paraiškas gali teikti Europos Sąjungos šalių kino rodytojai bei kultūrinės organizacijos, sudarę konsorciumą bent iš trijų juridinių asmenų iš skirtingų ES šalių. Bent vienas iš paraišką teikiančių partnerių privalo būti kino teatras.

IŠSAMI INFOMACIJA
Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galite rasti interneto adresu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities. Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas el. formas.

Daugiau MEDIA naujienų

Visos MEDIA naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata