Visos MEDIA naujienos

Atidarytas tarpsektorinės paprogramės kvietimas teikti paraiškas

2020 sausio 22 d.

„Kūrybiška Europa“ kviečia teikti paraiškas tarpsektorinės paprogramės schemai „Kultūros ir audiovizualinio turinio susiejimas pasitelkiant skaitmenines priemones“.

Parama bus skiriama projektams:

a) kuriuose pristatomos naujos kūrybos formos, apimančios skirtingus kultūros ir kūrybos sektorius, įskaitant audiovizualinį sektorių, ir naudojamos naujoviškos technologijos, įskaitant virtualiąją realybę,

arba

b) kuriais skatinami novatoriški skirtingus sektorius apimantys metodai ir priemonės, siekiant palengvinti kultūros ir kūrybos objektų (tarp jų – kultūros paveldo) platinimą, populiarinimą ir (arba) monetizavimą bei prieigą prie jų.

Projekto paraišką turi pateikti konsorciumas, kurį sudaro ne mažiau kaip 3 juridiniai asmenys iš trijų skirtingų programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvaujančių šalių, turintys patirties įvairiuose kultūros ir kūrybos bei audiovizualiniame sektoriuose.
Mažiausia parama projektui – 300 000 EUR. Iš viso bus paskirstyta 1,75 mln. EUR.
Terminas – 2020 m. gegužės 14 d.

Daugiau MEDIA naujienų

Visos MEDIA naujienos
Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata