Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Pranešėjų apsauga

Konsultacijos

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų, pranešėjo statuso suteikimo, atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją, kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar kitais klausimais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, prašome skambinti į Generalinės prokuratūros pranešėjų karštąją liniją telefonu (8 5) 266 2329.

Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija galite susipažinti čia.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu LKC prašome skambinti patarėjai, atsakingai už korupcijos prevenciją, Indrei Baumilaitei, telefonu +370 65915772.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata