Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas LKC

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą LKC administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus), užtikrina LKC patarėja, atsakinga už korupcijos prevenciją, Indrė Baumilaitė.

TVARKOS APRAŠAS

Detaliau gautos informacijos apie LKC galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos kino centre tvarkos aprašas.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata