Teisinė informacija


Formuojant veiksmingą valstybės kino ir audiovizualinio sektoriaus politiką, Lietuvos kino centras teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kinu, tobulinimo; pagal kompetenciją vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtų su kino sritimi susijusių teisės aktų projektus; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su kino sritimi, projektus.