Filmai, kurių teisės perduotos LKC


2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo.

Valstybei perduotos 81 animacinio, 849 dokumentinių, 80  vaidybinių, 185 užsakomųjų filmų bei kino metraščių „Tarybų Lietuva“ ir „Lietuvos kronika“ autorių ir gretutinės teisės. Taip pat perduotos 1409 audiovizualinių kūrinių laikmenos, šiuo metu saugomos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos archyve.

Filmų, kurių turtinės autorių ir gretutinės teisės perduotos valstybei, sąrašas  (PDF).
Audiovizualinių laikmenų sąrašas (PDF).

Teisę rodyti ar kitaip naudoti paveldinius filmus išduoda Lietuvos kino centras.

Prašymo dėl leidimo naudoti filmą suteikimo forma

Leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos suteiks vyr. specialistas Vidas Grigoraitis. el.paštu v.grigoraitis@lkc.lt arba telefonu  8 5 233 1568.