Pelno mokesčio lengvata


2014-ųjų sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Pelno mokesčio lengvata, sudaranti palankias filmų gamybos sąlygas Lietuvos ir užsienio filmų gamintojams, norintiems filmuoti mūsų šalyje, ir sudaranti galimybę įmonėms, norinčioms neatlygintinai suteikti lėšų filmo gamybai, susimažinti pelno mokestį.

Paraiškas Pelno mokesčio lengvatai gauti administruoja Lietuvos kino centras. Pagal suderinimą su Europos Komisija lengvata veiks iki 2018 m. gruodžio 31d.

Nauda filmų gamintojams
Galimybė Lietuvoje kuriamam filmui finansuoti pritraukti iš privačių rėmėjų iki 20% gamybos biudžeto. Lengvata gali naudotis nacionalinių, bendros gamybos bei užsienio filmų ar jų dalių gamintojai.

Nauda investuotojams
Lėšas filmui ar jo daliai gaminti Lietuvoje gali suteikti Lietuvos ar užsienio vienetai, veikiantys per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje. Įvykdžius visas lengvatos taikymo sąlygas investuotojas turi galimybę susimažinti apmokestinamąsias pajamas bei mokėtiną pelno mokestį.

Pagrindinės sąlygos

  • Dėl galimybės pasinaudoti lengvata Lietuvos kino centrui paraišką turi pateikti Lietuvos filmo gamintojas, atitinkantis Pelno mokesčio įstatyme nustatytus kriterijus.
  • Filmas ar jo dalis turi atitikti kultūrinio turinio vertinimą ir gamybos kriterijus.
  • Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43 000 eurų.
  • Filmo gamintojas bent 80% filmo ar jo dalies gamybos išlaidų turi patirti Lietuvoje.
  • Bendra didžiausia neatlygintinai filmo gamybai suteiktų lėšų suma negali viršyti 20% filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Pelno mokesčio lengvatos prezentacija (PPT formatu)

Dokumentai, reglamentuojantys Pelno mokesčio lengvatos teikimą:

Komentarai:

Dokumentų formos: