Leidimų naudoti filmus išdavimas


2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo ir administruoja leidimų juos ar jų dalis naudoti išdavimo tvarką.

Lietuvos kino centras nuolat ir planingai šiuolaikiniams ekranams pritaiko, skaitmenina ir restauruoja kino paveldą bei rūpinasi šių filmų sklaida Lietuvoje ir užsienyje. Susipažinkite su atliktais darbais.

Atsižvelgiant į išaugusį paveldinių filmų demonstravimo poreikį, nuo 2018 m. Lietuvos kino centras suteikia leidimus rodyti filmus ar naudoti jų dalis ne tik nekomerciniais, bet ir komerciniais tikslais, sudarant galimybę dar platesnei kino paveldo sklaidai Lietuvoje (pristatyti retrospektyvas festivaliuose, padidinti seansų skaičių kino teatruose regionuose ir kt.).

Susipažinkite su leidimų rūšimis, jų suteikimo apribojimais, leidimų suteikimo procedūra, susijusių dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka:

Leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašas 

Kainoraštis (norint naudoti filmą ar jo dalį komerciniais pagrindais)

Leidimo suteikimo procedūra

Pareiškėjas pateikia LKC laisvos formos prašymą suteikti leidimą, kuriame privalo būti nurodyta filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti:

  • pavadinimas (-ai), rūšis (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar kt.) ir sukūrimo metai;
  • režisieriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s);
  • panaudojimo būdas(-ai), data (-os), vieta (-os) bei panaudojimo periodiškumas (vienkartinis, daugkartinis).

Prašymai LKC siunčiami paštu, pristatomi į LKC asmeniškai arba elektroniniu paštu dviem adresais: info@lkc.lt ir e.sinkunaite@lkc.lt.

Prašymas panaudoti filmą nekomerciniais tikslais išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateikto prašymo gavimo LKC dienos.

Komercinio rodymo atveju kartu su prašymu pateikite įmonės rekvizitus, kuriais bus išrašoma sąskaita faktūra. Leidimas naudoti filmą išduodamas tik perdavus dokumentą, patvirtinantį atitinkamo kainoraštyje nurodyto įkainio sumokėjimą į Lietuvos kino centro banko sąskaitą.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo dienas), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu atveju atitinkami LKC kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų.

Daugiau informacijos: el. p.  e.sinkunaite@lkc.lt  arba telefonu  8 5 233 1568