Leidimų naudoti kino klasikos filmus išdavimas


2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo ir administruoja leidimų juos ar jų dalis naudoti išdavimo tvarką.

Lietuvos kino centras nuolat ir planingai šiuolaikiniams ekranams pritaiko, skaitmenina ir restauruoja kino paveldą bei rūpinasi šių filmų sklaida Lietuvoje ir užsienyje. Susipažinkite su atliktais darbais.

Atsižvelgiant į išaugusį paveldinių filmų demonstravimo poreikį, nuo  2018 m. Lietuvos kino centras suteikia leidimus rodyti kino klasikos filmus ar naudoti jų dalis ne tik nekomerciniais, bet ir komerciniais tikslais, sudarant galimybę dar platesnei kino paveldo sklaidai Lietuvoje (pristatyti retrospektyvas festivaliuose, padidinti seansų skaičių kino teatruose regionuose ir kt.). Skaitmeninės restauruotų filmų kopijos skolinamos, suderinus su Lietuvos kino centro ir gavus leidimą rodyti filmą.

Susipažinkite su leidimų rūšimis, jų suteikimo apribojimais, leidimų suteikimo procedūra, susijusių dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka:

Leidimų naudoti klasikos filmus suteikimo tvarkos aprašas 

Kainoraštis  (norint naudoti filmą ar jo dalį komerciniais pagrindais) (atnaujintas 2021 04 13)

Leidimo suteikimo procedūra

Pareiškėjas pateikia LKC laisvos formos prašymą suteikti leidimą, kuriame privalo būti nurodyta filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti:

  • pavadinimas (-ai), rūšis (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar kt.) ir sukūrimo metai;
  • režisieriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s);
  • panaudojimo būdas(-ai), data (-os), vieta (-os) bei panaudojimo periodiškumas (vienkartinis, daugkartinis).

Prašymai LKC siunčiami paštu, pristatomi į LKC asmeniškai arba elektroniniu paštu: info@lkc.lt

Prašymas panaudoti filmą nekomerciniais tikslais išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateikto prašymo gavimo LKC dienos.

Komercinio rodymo atveju kartu su prašymu pateikite įmonės rekvizitus, kuriais bus išrašoma sąskaita faktūra. Leidimas naudoti filmą išduodamas tik perdavus dokumentą, patvirtinantį atitinkamo kainoraštyje nurodyto įkainio sumokėjimą į Lietuvos kino centro banko sąskaitą.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo dienas), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu atveju atitinkami LKC kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų.

Daugiau informacijos: Austė Jucytė, tel. +370 650 86886, el. p. a.jucyte@lkc.lt