Kainoraštis


Planuojant komercinį kino filmų panaudojimą skaitmeninės kopijos gali būti skolinamos, suderinus su LKC ir gavus leidimą naudoti filmą pagal bendrąją leidimo suteikimo tvarką.

Kainoraštis (atnaujintas 2020 03 05)

Komercinio rodymo atveju kartu su prašymu naudoti filmą pateikite įmonės rekvizitus, kuriais bus išrašoma sąskaita faktūra. Leidimas naudoti filmą išduodamas tik perdavus dokumentą, patvirtinantį atitinkamo kainoraštyje nurodyto įkainio sumokėjimą į Lietuvos kino centro banko sąskaitą.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo dienas), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu atveju atitinkami LKC kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų.

Daugiau informacijos: Austė Jucytė, tel. (85) 233 1568, el. p. a.jucyte@lkc.lt