Lietuvos kino paveldas


Lietuvos kino centras nuolat ir planingai šiuolaikiniams ekranams pritaiko, skaitmenina ir restauruoja kino paveldą bei rūpinasi šių filmų sklaida Lietuvoje ir užsienyje. Susipažinkite su atliktais darbais.

Suskaitmeninti ir restauruoti filmai

Skaitmeninis katalogas „Lietuvos kino klasika 1957-1990“

2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo ir administruoja leidimų juos ar jų dalis naudoti išdavimo tvarką.

Valstybei perduotos 81 animacinio, 849 dokumentinių, 80 vaidybinių, 185 užsakomųjų filmų bei kino metraščių „Tarybų Lietuva“ ir „Lietuvos kronika“ autorių ir gretutinės teisės. Taip pat perduotos 1409 audiovizualinių kūrinių laikmenos, kurios šiuo metu saugomos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos archyve.

Plačiau apie filmus, kurių teisės perduotos Lietuvos kino centrui.

Susipažinkite su leidimų rūšimis, jų suteikimo apribojimais, leidimų suteikimo procedūra, susijusių dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka:

Leidimų naudoti filmus suteikimas

Mokamų paslaugų kainoraštis

Daugiau informacijos: Austė Jucytė, tel. +370 650 86886, el. p. a.jucyte@lkc.lt