Filmų indeksavimo komisija


Filmų indeksavimo komisijos uždaviniai ir pareigos:

 • atlikti filmų ekspertizes ir suteikti platinamiems ir rodomiems kino teatruose, kino salėse (videosalėse) filmams indeksus;
 • teikti sprendimus dėl filmų indeksavimo;
 • konsultuoti visais filmų indeksavimo klausimais filmų platintojus, rodytojus, kitas suinteresuotas institucijas, filmų žiūrovus.

Filmų indeksavimo komisijos nariai:

 • Elė Ona Vilkienė – Kultūros ministerijos Profesionalaus meno skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Remigijus Bliumas – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentas;
 • Pranas Morkus – dramaturgas, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys;
 • Ernestas Musnikas – Kino platintojų asociacijos atstovas;
 • Živilė Pilipavičienė – kino kritikė, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė;
 • Gintaras Plytnikas – Kino rodytojų asociacijos prezidentas;
 • Audrius Steikūnas – Nepriklausomų prodiuserių asociacijos atstovas;
 • Gražina Svilienė – kino kritikė, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė;
 • Algimantas Šimaitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vedėjas.