Filmų indeksavimas


Kino teatruose rodomi filmai turi būti indeksuojami pagal žiūrovų amžiaus cenzą. Indeksą pagal žiūrovų amžiaus cenzą, kuris turi būti nurodomas afišose, kitoje reklamoje ir bet kokio pobūdžio informacijoje, skirtoje filmui anonsuoti, suteikia Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu.

Festivaliuose, seminaruose, retrospektyvose ir kituose visuomenės kultūriniams, meniniams, edukaciniams poreikiams tenkinti skirtuose renginiuose rodomus filmus indeksais pagal žiūrovų amžiaus cenzą pažymi šių renginių organizatoriai.

Dėl pažymos, kurioje nustatomas filmo indeksas pagal žiūrovų amžiaus cenzą, išdavimo fizinis ar juridinis asmuo, kuris verčiasi filmų rodymu kino teatruose, privalo pateikti paraišką Filmų indeksavimo komisijai ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki pirmo rodymo kino teatre. Asmuo, kuris verčiasi filmų rodymu kino teatruose, pateikęs paraišką filmui indeksuoti, Filmų indeksavimo komisijai rengia prašomo indeksuoti filmo peržiūrą.

Indeksas suteikiamas prieš įregistruojant filmą Filmų registre. Pažyma, kurioje nustatomas filmo indeksas pagal žiūrovų amžiaus cenzą, išduodama per 10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo komisijai dienos. Už pažymos išdavimą imama valstybinė rinkliava.

Pagal žiūrovų amžiaus cenzą suteikiami šie filmų indeksai:

  • „V“ – įvairaus amžiaus žiūrovams skirti filmai,
  • „N-7“ – žiūrovams nuo 7 metų skirti filmai,
  • „N-13“ – žiūrovams nuo 13 metų skirti filmai,
  • „N-16“ – žiūrovams nuo 16 metų skirti filmai,
  • „N-18“ – žiūrovams nuo 18 metų skirti filmai.

Jeigu Filmų indeksavimo komisija nustato, kad filmas yra pornografinis arba smurtinis, indekso pažyma neišduodama, filmas Filmų registre neregistruojamas ir negali būti rodomas kino teatruose Lietuvos Respublikoje. Informaciją apie Lietuvoje filmams suteiktus indeksus teikia Filmų registras.