Paslaugos


Filmai Lietuvoje gali būti platinami ir rodomi tik įstatymų nustatyta tvarka gavus autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų ar jų įgaliotų asmenų leidimą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų rodymu kino teatruose, privalo gauti pažymą, kurioje nustatytas filmo indeksas pagal žiūrovų amžiaus cenzą, ir įregistruoti filmą Filmų registre.

Toliau pateikta informacija apie Filmų registrą ir filmų indeksavimą parengta remiantis dabar galiojančiais teisės aktais. Šiuo metu rengiamas naujas Vyriausybės nutarimas „Dėl Filmų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas dėl filmų indeksavimo.