Originalios filmo medžiagos perdavimas valstybės archyvams


Jeigu filmui gaminti buvo skirtas valstybinis finansavimas, filmo gamintojas privalo perduoti saugoti originalią filmo medžiagą valstybės archyvams. Jeigu nacionalinis filmas buvo pagamintas tik iš privačių lėšų, originalios filmo medžiagos saugojimo ir panaudojimo tvarka nustatoma filmo gamintojo ir valstybės archyvų sutartyje. Bendros filmo gamybos originali filmo medžiagą gali būti saugojama kitos sutarties šalies, jeigu tai yra numatyta bendros filmo gamybos sutartyje.

Originalią nacionalinio filmo medžiagą valstybės archyvams filmo gamintojas privalo perduoti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmojo filmo įrašo pagaminimo (filmo užbaigimo) dienos. Originalią nacionalinio filmo medžiagą sunaikinti draudžiama.

Rekomenduojami valstybės archyvams perduodamos originalios filmo medžiagos formatai:

  • filmui tiražuoti būtina medžiaga – filmo kopija DCP (Digital Cinema Projection Master) formate (neužrakinta);
  • ilgalaikiui saugojimui tinkama medžiaga (sinchroninio vaizdo ir garso skaitmeninė medžiaga, iš kurios buvo pagaminta kokybiškam demonstravimui skirta filmo kopija) – filmo medžiaga DCDM (Digital Cinema Delivery Master) formate.

Originali nacionalinių filmų medžiaga kaip nacionalinis turtas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Kontaktai:
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
O. Milašiaus g. 21,
10102 Vilnius
Tel. (8 5) 247 7823, (8 5) 247 7829
Faks. (8 5) 276 5318
El. paštas: lcva@archyvai.lt , n.gubanovas@archyvai.lt