MEDIA naujienostaryb_ku_180300_e01_xxx_614x387

Lietuvos kultūros taryba kviečia į konsultacijas dėl 2019 m. finansavimo gairių

Lietuvos kultūros taryba kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėms.

Nuo 2017 m. spalio mėn. pradėjo veikti schema, remianti Lietuvos kultūros institucijų dalyvavimą „Kūrybiškos Europos“ programos paprogramėje MEDIA, kuriai paraiškas teikti gali įmonės ir organizacijos, užsitikrinusios paramą iš „Vaizdo žaidimų vystymas“, „Kino festivaliai“, „Kino edukacija“, „Patekimas į rinką“, „Mokymai“, „Filmų platinimo atrankinė schema“, „Europos kūrinių populiarinimas internete“ finansavimo instrumentų.

skaityti daugiau


fondukai_614x411

Paskelbti schemos „Tarptautiniai koprodukcijos fondai“ rezultatai

Europos Komisija paskelbė kvietimo nr. EACEA/16/2017 rezultatus, kuriais finansuoti 5 iš 8, paraiškas pateikusių fondų. Šia „Kūrybiška Europa“ MEDIA kryptimi finansuojama veikla, kuria Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams. Šiais metais fondų veiklai paskirstyti 1 549 800 eurų.

skaityti daugiau


1276881_cinemart2_777331_614x410

Paskelbti schemos „Patekimas į rinką“ rezultatai

Europos Komisija paskelbė kvietimo nr. EACEA/18/2017 – „Patekimas į rinką“ rezultatus. Šiais metais finansavimo sėkmės procentas siekė 59%.

„Patekimo į rinką“ schema remiamos veiklos, kuriomis siekiama pagerinti Europos audiovizualinio sektoriaus profesionalų, projektų ir kūrinių patekimą į rinką. Tai kino mugės, forumai, kitokio pobūdžio industrijos renginiai, taip pat profesionalams skirtos internetinės priemonės ir platformos, taip pat bendros Europos kūrinių populiarinimo iniciatyvos, paremtos verslo verslui (ang. B2B, business to business modeliu).

skaityti daugiau