Paraiškų teikimas


Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo gali būti teikiamos dėl:

 • nacionalinio filmo gamybos;
 •  bendros gamybos filmo gamybos;
 • užsakyto filmo gamybos.

Paraišką dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo Lietuvos kino centrui teikia Lietuvos filmo gamintojas.

Paraiška dėl filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo | PDF

Kartu su Paraiška teikiami šie dokumentai:

 • filmo scenarijus, o animacinio filmo gamybai – filmo scenarijaus vizualizacija (5 puslapių apimties iliustracijos, atspindinčios filmo stilių, pagrindinių personažų charakterių kitimą, aplinkos ar personažų fonai, brėžiniai, modeliai piešinių ar kita grafine forma);
 • kalendorinis filmo ar jo dalies gamybos planas;
 • filmo finansavimo planas; (Filmo finansavimo plano forma | PDF)
 • filmo ar jo dalies išlaidų sąmata;
 • bendros gamybos filmui – bendros filmo gamybos sutarties arba bendros filmo gamybos preliminarios sutarties patvirtinta kopija;
 • užsakytam filmui – Lietuvos filmo gamintojo sutartis su užsakovu dėl užsakyto filmo ar jo dalies gamybos.

 Reikalavimai Paraiškai:

 • pildoma lietuvių kalba, kompiuteriu;
 • teikiama su nustatytais pateikti priedais;
 • dokumentai užsienio kalba pateikiami su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą;
 • pateikiamas paraiškos dokumentų sąrašas;
 • lapai sunumeruojami;
 • įrišama kaip vienas dokumentas kartu su Apraše nurodyta eilės tvarka pridedamais dokumentais.

Paraiška kartu su privalomais pridėti dokumentais pateikiamos Lietuvos kino centrui tiesiogiai (asmeniškai arba per atstovą) arba paštu.
Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF formatu.
Paraiškos iš Lietuvos filmo gamintojo nepriimamos, jeigu jis nėra tinkamai atsiskaitęs už visus projektus, kuriems buvo skirtas valstybinis finansavimas, ir jeigu jam yra taikomi Kino įstatyme nustatyti apribojimai.