Informacija investuotojams


Mokestine lengvata gali pasinaudoti Lietuvoje veikianti verslo įmonė, neatlygintinai suteikusi lėšų Lietuvos filmo gamintojui. Ši lengvata pasireiškia dviem aspektais: 1) apmokestinamųjų pajamų mažinimu dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų; 2) pelno mokesčio sumažinimu dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.

Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai valstybės pagalbos teikimo schema.