Apie mokesčių lengvatą


Seimas dar penkeriems metams, iki 2023 m. pabaigos, pratęsė pelno mokesčio lengvatą kino gamintojams. Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos ar užsienio kino kūrėjams suteikta bendra parama, kuriai gali būti taikoma lengvata, galės siekti 30 proc. visų filmo gamybos išlaidų. Iki šiol ši dalis sudarė 20 procentų.

Pelno mokesčio lengvatos tikslas – sudaryti palankias filmų gamybos sąlygas Lietuvoje šalies ir užsienio filmų gamintojams. Mokestine lengvata gali pasinaudoti Lietuvoje veikianti verslo įmonė, neatlygintinai suteikusi lėšų Lietuvos filmo gamintojui mažindama apmokestinamąsias pajamas ir mokamą pelno mokestį.

Šiuo metu rengiami įgyvendinamieji teisės aktai dėl Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnio pakeitimo įstatymo, todėl naujos paraiškos nepriimamos. Apie numatomą paraiškų teikimo pradžią informuosime.  

Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 172 straipsnio pakeitimo įstatymas