Pelno mokesčio lengvata


Dėmesio:

Primename, kad pagal „Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo“ 29 punktą, filmų gamintojai, gavę paramą filmams per mokestinės lengvatos schemą 2014-2018 metais, turi pateikti šių filmų kopijas (netaikoma nacionaliniams ir bendros gamybos filmams, gavusiems valstybinį finansavimą) ir filmo ar jo dalies gamybos nuotraukas.

Pagrindinis pelno mokesčio lengvatos tikslas – sudaryti palankias filmų gamybos sąlygas Lietuvoje šalies  ir užsienio filmų gamintojams ir  galimybę Lietuvos įmonėms, norinčioms neatlygintinai suteikti lėšų filmo gamybai, susimažinti pelno mokestį. Tokiu būdu suteikiama galimybė Lietuvoje kuriamo filmo finansavimui iš privačių rėmėjų pritraukti iki 30% filmo gamybos biudžeto Lietuvoje sumos.

Kokia nauda investuotojams?

Mokestine lengvata gali pasinaudoti Lietuvoje veikianti verslo įmonė, neatlygintinai suteikusi lėšų Lietuvos filmo gamintojui. Ši lengvata pasireiškia dviem aspektais: 1) apmokestinamųjų pajamų mažinimu dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų; 2) pelno mokesčio sumažinimu dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.

Kas gali teikti paraišką?

Dėl galimybės pasinaudoti mokestine lengvata gali kreiptis Lietuvos filmo gamintojas, gaminantis nacionalinį, bendros gamybos bei užsakytą filmą ar jo dalį. Paraiška gali būti teikiama dėl šių kategorijų filmų gamybos:

  • Vaidybinio, dokumentinio ir animacinio ilgametražio ar trumpametražio filmo gamybos;
  • Animacinio kelių dalių filmo gamybos (kai bendra filmo trukmė yra ne trumpesnė nei 24 minutės);
  • Televizijos dramos filmo gamybos (kai vienos serijos trukmė yra ne trumpesnė nei 30 minučių ir sezono serijų skaičius neviršija 25);
  • Televizinės meninės dokumentikos filmo gamybos (kai bendra visų dalių trukmė ne trumpesnė nei 50 minučių).

Paraiškos nepriimamos dėl reklaminių filmų, reklaminių vaizdo klipų, televizijos laidų, muzikinių vaizdo klipų, kompiuterinių žaidimų, muilo operų, situacinių komedijų ar kitų panašių meninės vertės neturinčių serialų gamybos.

Filmas, kurio gamybai lėšų suteikęs vienetas galės pasinaudoti mokestine lengvata, turi atitikti šiuos kriterijus:

  • Kultūrinio turinio ir gamybos kriterijus (Aprašo 16 ir 29 punktai).
  • Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43 000 eurų.
  • Filmo gamintojas bent 80 % filmo ar jo dalies tinkamų gamybos išlaidų turi patirti Lietuvoje.

Dokumentai, reglamentuojantys pelno mokesčio lengvatos kinui veikimą: 

Daugiau informacijos: Irma Šimanskytė, tel. (8 5) 231 0762, el. p.i.simanskyte@lkc.lt