Leidimų naudoti filmus išdavimas


2014 m. Lietuvos kino centras pasirašė susitarimus su UAB „Lietuvos kino studija“ dėl turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių į nacionalinius filmus ir audiovizualinius kūrinius, sukurtus nuo 1940-ųjų iki 2004-ųjų, perėmimo ir administruoja leidimų juos ar jų dalis naudoti išdavimo tvarką.

Lietuvos kino centras nuolat ir planingai šiuolaikiniams ekranams pritaiko, skaitmenina ir restauruoja kino paveldą bei rūpinasi šių filmų sklaida Lietuvoje ir užsienyje. Susipažinkite su atliktais darbais.

Leidimai viešam nekomerciniam kino paveldo demonstravimui ar naudojimui išduodami užpildžius Prašymo dėl leidimo naudoti filmą suteikimo formą. Jį pateikite vyr. specialistui Vidui Grigoraičiui el. p. v.grigoraitis@lkc.lt, tel. (8 5) 233 1568.