Kriterijai


Kultūrinio turinio vertinimo kriterijai

Teikiamo filmo kultūrinio turinio vertinimą pagal pateiktą filmo scenarijų atlieka Lietuvos kino centro direktoriaus sudaryta 3 ekspertų komisija.

Filmas laikomas atitinkančiu kultūrinio turinio vertinimo kriterijus, jeigu nėra smurtinis ar pornografinis ir atitinka bent du iš šių kriterijų:

 • filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo įvykiais;
 • filmas pasakoja apie žinomą Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, visuomenės asmenybę, mitologinį veikėją;
 • filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti reikšmingu Lietuvos ar Europos literatūros kūriniu;
 • filmas įprasmina svarbias Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų ir religijų įvairovę, žmogaus teises ir pilietiškumą, demokratiją ir solidarumą, mažumų teises ir toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos tradicijoms;
 • filmas nagrinėja tautinės ir europinės tapatybės klausimus.

Gamybos kriterijai

Lietuvos kino centras vertina tik tų filmų, kurie pagal Ekspertų komisijos išvadas atitinka kultūrinio turinio vertinimo kriterijus, gamybą.

Filmas atitinka gamybos vertinimo kriterijus, jei:

 • tai nėra reklaminis filmas, reklaminis vaizdo klipas, televizijos laida, muzikinis vaizdo klipas, kompiuterinis žaidimas, muilo opera, situacinė komedija ar kitas panašus meninės vertės neturintis serialas;
 • vykdant filmo (išskyrus animacinio filmo) gamybą Lietuvos Respublikoje bus filmuojama bent 3 dienas;
 • vykdant animacinio filmo gamybą, Lietuvos Respublikoje bus kuriama ar gaminama ne mažiau kaip 10 proc. visų arba ne mažiau kaip 20 proc. dviejų toliau išvardintų elementų:
  • filmavimas (jei filmo scenarijus to reikalauja);
  • vizualinis ir (ar) grafinis dizainas (konceptualus personažų, aplinkos ir rekvizito dizainas);
  • kadro kompozicinis išplanavimas, kadruotės;
  • vizualieji ir specialieji efektai;
 • ne mažiau kaip 51 proc. Lietuvos filmo gamintojo samdomų filmo grupės narių yra Lietuvos Respublikos arba Europos Ekonominės Erdvės valstybių piliečiai.