Paraiškos, sąmatos, sutarties ir kitos formos


DĖMESIO! Informuojame, kad nuo balandžio 1 d. Kino taryba pertvarkoma į atskirų kino sričių ekspertų komisijas. Šiuo metu vykstant pasikeitimo procesams paraiškos edukacinei stipendijai gauti yra priimamos kaip įprasta, tačiau sprendimai dėl šių stipendijų skyrimo gali vėluoti, priklausomai nuo to, kaip sklandžiai vyks Kino tarybos pertvarkymas į ekspertų komisijas. Tikimasi, kad nauja paraiškų edukacinei stipendijai gauti vertinimo ekspertų komisija galėtų pradėti darbą šio mėnesio pabaigoje, jei prašomu terminu Kultūros ministerija patvirtins dokumentus, reglamentuojančius šių ekspertų veiklą.

Dėkojame už kantrybę šiuo pereinamuoju laikotarpiu.

———–
Lietuvos kino centras remia kino gamybos projektų ir kino filmų pristatymo projektus užsienio industrijos renginiuose ir festivaliuose.  Paraiškos priimamos visus metus.

Paraiškos dėl kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo forma | PDF

Detalios kino sklaidos projekto išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie De minimis pagalbą ir susijusius asmenis | PDF

Kino sklaidos projekto valstybinio finansavimo sutarties forma | PDF

Kino sklaidos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 0996, el. p. e.mardosas@lkc.lt