Paraiškos, sąmatos, sutarties ir kitos formos


Lietuvos kino centras remia kino gamybos projektų ir kino filmų pristatymo projektus užsienio industrijos renginiuose ir festivaliuose.  Paraiškos priimamos visus metus.

Paraiškos dėl kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo forma | PDF

Detalios kino sklaidos projekto išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie De minimis pagalbą ir susijusius asmenis | PDF

Kino sklaidos projekto valstybinio finansavimo sutarties forma | PDF

Kino sklaidos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt