Kino sklaidos finansavimas


Kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės | PDF

Paraiškos dėl kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo forma | PDF

Detalios kino sklaidos projekto išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie De minimis pagalbą ir susijusius asmenis | PDF

Kino sklaidos projekto valstybinio finansavimo sutarties forma | PDF

Kino sklaidos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF


Pildant ir pateikiant paraišką, prašome atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

  • pateikiama paraiška turi būti įrišta.
  • paraiškos lapai turi būti sunumeruoti.
  • paraiškoje turi būti nurodomas detalus asmenų, ketinančių dalyvauti kino renginyje, sąrašas (nurodomos ir asmenų pareigos).
  • projekto finansavimo plane turi būti nurodomi visi  finansiniai šaltiniai, sudarantys bendrą projekto biudžetą. Plane taip pat turi būti nurodoma įsipareigojimo rūšis bei pateikiami finansinius įsipareigojimus patvirtinančių dokumentų pavadinimai.
  • prie paraiškos turi būti pridedami projekto finansavimo plane finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai.
  • prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba turi būti pateikiami su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.
  • paraiškos finansiniame plane ir sąmatoje nurodomi skaičiai neapvalinami, o turi būti rašomi su dviem skaitmenimis po kablelio.
  • jeigu įgyvendinant projektą, dėl objektyvių priežasčių skirtumas tarp skirtų ir planuojamų naudoti lėšų sąmatos straipsnyje (atskirose straipsnio eilutėse) viršija 20 proc. arba gali keistis išlaidų rūšis, projekto vykdytojas sąmatą privalo tikslinti ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki finansavimo sutartyje nustatyto projekto pasibaigimo termino.


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt