Kino platinimo finansavimas


Programos tikslas – skatinti kino matomumą ir sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba ar platinimas, turintys teises platinti filmą(-us) Lietuvoje.

Priimamos paraiškos ilgametražio vaidybinio, dokumentinio ar animacinio filmo ar trumpametražių filmų programos platinimui kino teatruose Lietuvoje.

Kino platinimo projektų paraiškos priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 45 kalendorinėms dienoms iki pirmosios filmo rodymo kino teatruose dienos. 

Galima didžiausia projekto finansavimo suma – 5000 EUR. Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos, atsižvelgiant į valstybės biudžeto galimybes.


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt