Kino edukacijos ugdymo bazė


Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas. Siekiama skatinti moksleivius žiūrėti gerą kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone.

KEUB pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga. Šiuo metu kino edukacijos ugdymo bazėje yra 48 filmai.

Į filmų programas įtraukti ir Lietuvos kino korifėjų ir jaunosios kartos kino kūrėjų filmai, sukurti per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.

Kino edukacijos ugdymo bazė patalpinta Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Ji skirta visiems pedagogams, kurie jau naudoja filmus mokymo procese ir kurie norėtų tai daryti. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai kartu su savo moksleiviais galės kartu tiesiogiai internetu (on-line) žiūrėti bazėje esančius filmus.

Prisijunkite prie Kino edukacijos ugdymo bazės ČIA.

Filmų programa
Kino edukacijos video seminaras

 

Karantino metu – nuotolinės kino klasikos pamokos Lietuvos mokiniams

Balandį Lietuvos kino centras inicijuoja 4 „Nuotolines kino klasikos pamokas“, kurių metu pritaikant „Kino edukacijos ugdymo bazėje“ sukauptą medžiagą kviečiame vesti įvairių disciplinų pamokas  5-12 klasių moksleiviams. Projektui atrinkti lietuviški filmai gali būti taikomi literatūros, dorinio, pilietinio ugdymo, užsienio kalbų, istorijos, psichologijos, meninio ugdymo pamokose.

Kiekvienai audiovizualinei pamokai skiriamos kelios dienos, mokiniams bus sudaroma atskira, laikina saugi filmo prieiga su specialiu slaptažodžiu.

Tvarkaraštis:

Balandžio 1–7 d. „Gražuolė“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 1969, 63 min.);
Balandžio 610 d. „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 1974, 78 min.);
Balandžio 2024 d. „Maža išpažintis“ (rež. Algirdas Araminas, 1971, 77 min.);
Balandžio 23–30 d. „Vaikai iš Amerikos viešbučio“ (rež. Raimundas Banionis, 1990, 93 min.).

Kaip mokytojams prisijungti prie nuotolinių kino klasikos pamokų?

Kviečiame užsiregistruoti ir prisijungti prie „Kino edukacijos ugdymo bazės“ (toliau – KEUB), čia specialioje „Kino edukacijos ugdymo bazė. Filmai ir metodinės medžiagos“ skiltyje „Nuotolinės kino klasikos pamokos“ rasite pedagogams prieinamus filmus, jų metodines priemones ir filmų nuorodas su slaptažodžiais, kuriuos išsiųsite mokiniams (kiekvienas filmas bus prieinamas tik nurodytu pamokos metu).

Registracija ir prisijungimas prie sistemos: http://bit.ly/KEUBregistracija

Svarbu: Prie KEUB prisijungti gali tik mokytojai.

 

Audiovizualiniai XX amžiaus archyvai pamokose

Šiuo projektu siekiama ugdyti mokinių gebėjimus pastebėti ir kritiškai analizuoti audiovizualinę propagandą bei jos sukūrimo socialines, politines, kultūrines aplinkybes.

Apjungus skaitmeninių kūrybinių technologijas su archyviniais audiovizualiniais įrašais, mokiniai skatinami  gilintis į istoriją, ugdyti pilietiškumą, tuo pačiu lavinami jų įgūdžius suprasti, interpretuoti ir naudoti judančius vaizdus.

Viena svarbiausių sudėtinių šio edukacinio projekto dalių – suskaitmeninta audiovizualinė archyvinė medžiaga. Atrinktos konkrečios ištraukos naudojamos ne tik peržiūroms, bet ir moksleivių užduotims, kurių metu moksleiviai šią medžiagą gali redaguoti, montuoti, jungti su kitais vaizdais ir garsais.

Audiovizualinė archyvinė medžiaga – XX a. sovietų Lietuvos dokumentinių kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ištraukos – pateikiama kartu su ją analizuojančia metodinėms medžiagomis. Parengtos šešios mokomosios priemonės, kurios skirtos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, pilietinio ir dorinio ugdymo pamokoms. Edukaciniams užsiėmimams pasirinktos temos tinkamos diskusijoms apie propagandą, skleidžiamą audiovizualinėmis medijomis, sovietų okupaciją ir kitus istorinius XX a. įvykius, socialinę, kultūrinę, ekonominę Lietuvos padėtį sovietmečiu ir dabar.

Šio projekto partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir www.e-kinas.lt.
Projekto medžiaga prieinama per Kino edukacijos ugdymo bazę. Prisijunkite ČIA.
Projekto programa

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. k.dackute@lkc.lt