Kino edukacijos seminaras


Video seminaras apie kino edukacją. Lektorės Gintė Žulytė ir Auksė Kancerevičiūtė.

1 dalis. Trumpas įvadas apie kino edukaciją

2 dalis. Kaip naudotis LKC Kino edukacijos ugdymo baze?

3 dalis. Ištrauka iš dokumentinio filmo „Barikadų vaikai“

4 dalis. Ištrauka iš vaidybinio filmo „vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ analizės

5 dalis. Metodinės medžiagos struktūra