FINANSAVIMO IR KONKURSŲ KALENDORIUS


Konkursų_kalendorius

DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA DĖL FILMŲ SKLAIDOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TERMINO

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki 2018 m.  lapkričio 12  dienos.  

Daugiau informacijos:

Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas:
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

Filmų platinimo finansavimas:
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

Filmų sklaidos užsienyje finansavimas:
Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt

Kino kultūros sklaida:
Jurgita Kažukauskaitė – Sarnickienė, tel. (8 5) 213 7979, el. p.  j.sarnickiene@lkc.lt

Kino stipendijos:
Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt