Finansavimo konkursų kalendorius


kalendorius

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse numatyta, kad Projektų finansavimo paraiškos finansavimui priimamos du kartus per metus: II metų ketvirtyje – iki gegužės 18 dienos ir IV metų ketvirtyje – iki lapkričio 4 dienos.

Daugiau informacijos:

 

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų finansavimas:

Audrius Kuprevičius, tel. +370 650 66873, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt,

Daiva Žekonienė, tel. +370 685 87969, el. p. d.zekoniene@lkc.lt

Irma Šimanskytė, tel. +370 619 36334, el. p. i.simanskyte@lkc.lt

Deimantas Saladžius, tel. +370 658 68822, el. p. d.saladzius@lkc.lt

 

Filmų platinimo projektų finansavimas:

Audrius Kuprevičius, tel. +370 650 66873, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

 

Filmų sklaidos užsienyje finansavimas:

Kamilė Bitvinskaitė, tel. +370 677 21 348, el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt

 

Kino kultūros sklaida:

Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. +370 681 50144, el. p. k.dackute@lkc.lt

 

Stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams:

Daiva Žekonienė, tel. +370 685 87969, el. p. d.zekoniene@lkc.lt