Finansavimo ir konkursų kalendorius


Konkursų_kalendorius

 

Daugiau informacijos:

Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas:
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

Filmų platinimo finansavimas:
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt

Filmų sklaidos užsienyje finansavimas:
Simona Gaidytė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. s.gaidyte@lkc.lt

Kino kultūros sklaida:
Jurgita Kažukauskaitė – Sarnickienė, tel. (8 5) 213 7979, el. p.  j.sarnickiene@lkc.lt

Kino stipendijos:
Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt