HERKUS MANTAS (1973)


HERKUS MANTAS

NORTHERN CRUSADES

Režisierius Marijonas Giedrys
1973 / 148’ / Lietuvos kino studija

HerkusMantas

Nuotrauka iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo

Filmo originali kalba: lietuvių k.
Subtitrai: anglų, prancūzų k., rusų k.
Formatas: DCP, Blu-ray
Žanras: istorinė drama

Scenarijaus autorius Saulius Šaltenis
Operatorius Jonas Tomaševičius
Kompozitorius Giedrius Kuprevičius
Dailininkas Algirdas Ničius
Kostiumų dailininkė 
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
Montažo režisierė Izabelė Pinaitytė

Vaidina: Antanas Šurna, Eugenija Pleškytė, Algimantas Masiulis, Stasys Petronaitis, Gediminas Karka, Pranas Piaulokas, Aleksandras Vokačius

„Šis filmas – memorialas prūsų tautai, savo kalba ir kultūra giminingai lietuviams, išnaikintai kryžiuočių ordino. XIII amžiuje prūsai sukilo, ilgam paraližuodami kryžiuočių veržimąsi į Rytus, ir krito žūtbūtinėje kovoje, palikdami pavergėjams savo žemes ir savo vardą…“ Toks titras pasirodo ekrane po netrumpo prologo, iliustruojančio kryžiuočių klastą: pasikvietę senąjį Montę bei kitus apkrikštytus prūsų didikus, jie juos sudegina.
Tai dviejų dalių istorinė drama apie žymiausią prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą, kuris užaugo įkalintas kryžiuočių ir, priėmęs krikščionišką tikėjimą, grįžo į Prūsiją padėti tėvynainiams ginti savo žemių bei savo tikėjimo.

Filmo plakatas atsisiųsti